Ta uvedla, že udržet přijatelnou míru zaměstnanosti by pomohlo zvýšení podílu žen na trhu práce i více částečných úvazků pro matky. Prospěl by také růst počtu starších pracujících.

Česká televize konstatovala, že v případě takzvané optimální varianty, která podle studie počítá s co nejvyšší úrovní zaměstnanosti v jednotlivých věkových skupinách, by podíl zaměstnaných osob činil téměř 46,8 %. Statistici říkají, že udržení zaměstnanosti lidí v současných podmínkách není dlouhodobě udržitelné. „Demografický vývoj ukazuje neudržitelnost stavu, kdy trh práce především využívá osob ve středním produktivním věku. Bez zapojení mladších, ale i starších osob bude docházet ke stálému snižování počtu zaměstnaných osob,” citovala ČT Ondřeje Nývlta z Českého statistického úřadu.

Naopak při zapojení mladších i starších lidí je podle něj možné z velké části eliminovat negativní důsledky stárnutí obyvatel. „Je však nutné si uvědomit, že tento stav je možný pouze významným zvýšením počtu částečných úvazků,” dodal.

Podle výpočtů ČSÚ klesne do roku 2050 podíl lidí ve věku 15 až 64 let z loňských více než 70% na 55,4%. Naopak stoupne podíl lidí starších 65 let, a to z loňských 15,5% na necelých 32% v roce 2050. Rovněž podíl mladých lidí klesne z loňských 14,4% na 12,7%v roce 2050.

-pda-

Podaří se v tuzemsku stav zaměstnanosti zapojením více žen a seniorů v budoucnu udržet? Co si o tom myslíte?

Diskutujte pod tímto článkem nebo na Facebooku.