Ostrava se tímto krokem zařadila mezi špičková evropská pracoviště, jako je třeba 5G Industry Campus Europe v německých Cáchách. Jde o vůbec první takové pracoviště v Česku, což ocenila i porota Ceny za Průmysl 4.0 Svazu průmyslu a dopravy.

Nová generace mobilních sítí (5G) umožňuje v Průmyslu 4.0 naplno využít potenciál automatizované výroby a řízení strojů na dálku. Technologie 5G je klíčová i pro rozvoj takzvaného internetu věcí (IoT), kdy zařízení připojená do sítě komunikují mezi sebou navzájem. Sítě páté generace se navrhují jako bezpečné proti odposlechům a dalším rizikům zneužití. Fungují v licencovaném pásmu a mají tedy jasná pravidla, jež sítě chrání proti rušení. Jsou schopné obsloužit provoz s velmi velkou hustotou koncových zařízení. Průměrná rychlost u 5G sítí je zatím ve stovkách megabajtů dat za sekundu. A rychlost odezvy, která je při využívání obrovského množství dat naprosto klíčová, je v jednotkách milisekund.

Kampusová síť simuluje chytré město

Podle Jana Hirše z T-Mobile Czech Republic splňuje kampusová 5G síť v Ostravě veškeré parametry mobilních sítí nové generace. „Některá řešení Průmyslu 4.0 dříve nebylo možné realizovat vůbec, nebo pouze za velmi vysokých nákladů. Teď mohou tato moderní řešení používat i firmy, které by si to jinak samy nemohly dovolit,“ řekl Hirš.

Kampusová 5G síť pokrývá přes osm tisíc metrů čtverečních areálu a laboratoří včetně několika budov, dále vnitřní prostory chytré továrny a objekt pro 3D tisk plastů a kovů. Zde bude síť sloužit ke komunikaci robotů, autonomních vozítek a dalších strojů podílejících se na plně automatizované výrobě. Jde o budoucí standard komunikačních technologií klíčových pro připojení robotických zařízení, IoT senzorů, kamer, IT techniky, digitálních zařízení a dalších síťových prvků v rámci výrobního procesu.

Na vzniku kampusové 5G sítě se obě strany dohodly v memorandu podepsaném v prosinci 2019. „Chceme v našem kampusu nasimulovat celé město, smart city. Prakticky nepřetržitě se v něm pohybuje 10 až 15 tisíc lidí, je to tedy ukázková příležitost k vyzkoušení fungování digitální společnosti. 5G síť bude páteří této digitalizace, bez které by bylo vlastně skoro nemyslitelné něco podobného chtít vybudovat. Dalším důležitým prvkem je výpočetní výkon nutný k simulaci a optimalizaci jednotlivých kroků digitalizace,“ přiblížil tehdy svou vizi rektor VŠB-TUO prof. Václav Snášel.

Výpočetní výkon zajišťuje kampusu „superpočítač“ IT4Innovations, který je rovněž spojen s ostravskou univerzitou. Potřebné technologie (konkrétně jde o předpřipravené jádro systému EPC i 5G-ready rádiové prvky typu Radio Dot System) dodala společnost Ericsson.

5G síť usnadní digitální transformaci firem

Dokončení a spuštění 5G sítě proběhlo podle plánu navzdory pandemii koronaviru a uzavření areálu univerzity. Volba VŠB-TUO pro tento projekt byla pro T-Mobile logická, protože ostravská univerzita má dobré zázemí v podobě testbedu CPIT TL3, spadajícího pod Fakultu elektrotechniky a informatiky. A telekomunikační firma navíc s univerzitou dlouhodobě spolupracuje.

DJI 0026

V rozhodování o umístění projektu hrálo roli i to, že v Moravskoslezském kraji chystá řada firem významné investice. Privátní 5G síť jim tak může usnadnit digitální transformaci. Infrastruktura je totiž po dohodě s univerzitou přístupná konkrétním firmám. V Ostravě se tak nyní testují třeba aplikace 5G sítí u svařování a kontroly svarů, automaticky řízených vozíků (AGV) a virtuálních brýlí. Praktické testování zákaznických řešení (proof of concept) se chystá během roku 2022, kdy T-Mobile a VŠB-TUO čekají i větší využití celé infrastruktury.

Kampusová síť je spojena s již zmíněným testbedem CPIT TL3, jehož jednotlivé sekce se zaměřují na technologie pro smart factory, home care a automotive. Využívají je i studenti bakalářských a magisterských oborů. K dispozici je digitalizovaná výuková výrobní linka, prostory pro biomedicínské inženýrství nebo moderní laboratorní zázemí pro elektromobilitu.

5G technologie najdou důležité uplatnění hlavně ve smart factory, která se věnuje robotice, digitálním dvojčatům, zpracování velkých dat nebo virtuální a rozšířené realitě. Zajímavé je také využití technologie edge computing, která pomáhá maximálně zvýšit dostupnost aplikací a dat pro uživatele nebo v rámci internetu věcí.

Příběh je součástí publikace Digitální transformace firem a zavádění průmyslu 4.0 – Inspirativní příklady dobré praxe, která vznikla v rámci projektu „Rozvoj národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR“, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010509 a byla financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státníhorozpočtu ČR.