Česká televize zjistila, že ženy uměly ve svých firmách udržet v minulých letech větší finanční stabilitu než většina jejich konkurentů. „Podíváme-li se na průběh bankrotů, tak ženy během krize bankrotovaly méně, než je podíl na všech společnostech, to znamená, že jejich podíl činil v průměru asi 2,1 procenta. Což znamená, že ženy přestály období krize poměrně dobře,” citovala Česká televize Pavla Fingera z Czech Credit Bureau.

V České republice má stoprocentní podíl ve firmě žena v téměř dvanácti tisících firmách, a to i v oborech, kterým jednoznačně dominují muži, včetně strojírenství, dopravy a skladování zboží. O těchto podnicích platí ještě jeden fakt, dříve řeší ekonomické problémy, jsou odolnější a jejich majitelé méně bazírují na ziscích. ČT podle ohlasů z firem zjistila, že ženy kladou důraz na likviditu, na stabilitu firmy, ne tolik na růst za každou cenu. Čili investují ve chvíli, kdy mají kapitál, nezadlužují se zbytečně. Ženské firmy jsou i průhlednější. Finanční závěrky každoročně zveřejňuje až o tři procenta více podniků, kde je majitelkou žena.

-pda-