V České republice sektorové rady sice fungují relativně krátce – tři čtyři roky a založil je Svaz průmyslu a dopravy ČR spolu s Hospodářskou komorou ČR, Agrární komorou ČR, ale mají ve svých rukách řadu silných pák, jak podstatně vylepšit fungování českého vzdělávacího systému.  Sektorových rad je celkem 29 a pokrývají téměř všechna odvětví národního hospodářství. Zapojeny jsou do nich v současnosti již skoro dva tisíce lidí – především zástupců stovek významných českých firem. A další se mohou přidat.

Deník MfD si všímá, že na webových stránkách www.sektoroverady.cz najdou podnikatelé všechny potřebné informace. „Zájemci z řad odborné veřejnosti se do práce sektorových rad mohou zapojit prostřednictvím formuláře uveřejněného na webu. Přihlásí se ke spolupráci s danou sektorovou radou nebo zadají návrh na popis nové profese či kvalifikace,” citoval deník Bohumila Mužíka ze Svazu dopravy a průmyslu ČR.

Deník doplnil, že internetové stránky firmám nabídnou i možnost prezentovat své konkrétní aktivity a zadávat dlouhodobou poptávku po nejžádanějších povoláních. Sektorové rady se scházejí skoro každý měsíc, a to po celé České republice. Výsledkem práce těchto rad jsou mimo jiné i takzvané sektorové dohody, které už přímo nabízejí řešení, jak konkrétně postupovat v dané oblasti. Zatím je jich sedm – v oboru bezpečnostních služeb, dopravy, fitness, potravinářství, keramiky, strojírenství a v technických oborech.

Sektorové rady vznikly v rámci realizace veřejných zakázek Národní soustavy povolání (NSP) a Národní soustavy kvalifikací (NSK), které jsou hrazeny z peněz Evropského sociálního fondu. Realizace projektu Národní soustavy povolání končí už v říjnu letošního roku. Jeho cílem je kromě fungujících sektorových rad také vytvoření přehledného katalogu povolání, který se průběžně doplňuje na webových stránkách www.nsp.cz. V něm pracovníci zjistí, co musí umět a znát, aby mohli vykonávat svou profesi. Dozvědí se tam i průměrnou mzdu a případně volná místa v jednotlivých oborech. Deník MfD doplnil, že zaměstnavatel na internetových stránkách najde informace o tom, co by měl jeho pracovník na dané pozici ovládat, může se také inspirovat výší odměny.

-pda-

Máte zkušenosti s fungováním Národní soustavy kvalifikací a povolání, nebo se sektorovými radami? Pomohly vyřešit váš problém s prací?

Řekněte svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.