V letošním roce je WDDW specificky zaměřen na získávání členů odborů, zejména s ohledem na rostoucí počet těch, kteří se ocitají v prekérních (rizikových) pracovních vztazích, například agenturních pracovníků, a s cílem posílení odborové základny.

Tak jako v předešlých letech by naší snahou by mělo být, aby se k WDDW navázaly odborové akce pořádané na národní úrovni okolo tohoto data – mohou mít nejrůznější podobu, ale podobně jako v minulých letech by se měly pokud možno přihlásit k celosvětovému (respektive i evropskému) odborovému hnutí za požadavky důstojné práce pro všechny.

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) se ke Světovému dni za důstojnou práci připojí na jednání nejvyšších představitelů odborových konfederací z Visegrádské čtyřky (ČR, Maďarsko, Polsko, SR), které se bude konat 7. října v Praze.

Odborový svaz KOVO se účastní rozsáhlé kampaně o rizikové zaměstnanosti v rámci nadnárodní odborové centrály IndustriAll právě ve spojitosti se Světovým dnem za důstojnou práci.

Datum 7. října bylo zvoleno i proto, že loni v říjnu proběhla úspěšná akce „STOP prekérní práci“, do které se zapojilo 150 členských organizací ze 46 zemí. Síla globálních akcí umožňuje odborům spojit svůj boj na národní úrovni s globální kampaní.

Záměrem odborové kampaně je podle serveru Esondy.cz zaměřit se na nadnárodní firmy, které nadměrně využívají prekérní – rizikovou práci. Rizikovostí se přitom nemyslí problematika bezpečnosti práce, ale především masivní expanze zaměstnávání lidí přes agentury, zapůjčovatele práce, kontraktory a nahrazování klasických pracovních poměrů různými „prekérními“ smlouvami a dohodami.

Jakou důležitost přikládáte Světovému dnu za důstojnou práci?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.