Dopady brexitu na zaměstnanost, export a dodavatelské řetězce českých firem měli v úterý 5. 12. možnost vyslechnout posluchači v sídle Svazu průmyslu a dopravy ČR. Analytici mezinárodních vztahů z AMO Kryštof Kruliš a Alice Rezková prezentovali výsledky analýzy dopadů brexitu na české firmy a jejich zaměstnance. Konferenci moderoval ředitel Sekce mezinárodních vztahů Lukáš Martin. Jako čestný host na akci krátce vystoupil také generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal.

I přesto, že Velká Británie vystoupila z vnitřního trhu EU, tak český export do teritoria stoupá a dokonce předběhl předcovidové hodnoty (v ronce 2022 dosáhl 8,2 mld eur). S Velkou Británií máme dlouhodobě kladnou obchodní bilanci. Mezi hlavní vývozní položky z ČR patří osobní automobily a počítače, export automobilů a některých dalších výrobků zažívá rychlý růst. Vzájemný obchod se službami dále roste. Dopady brexitu na české firmy nebyly tak velké, jak se v přípravné fázi někteří obávali, jak také vyplynulo z dotazníkového šetření mezi firmami.

Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným Královstvím (Trade and Cooperation Agreement, TCA) přináší od 1. ledna 2021 nulová cla pro veškerou obchodní výměnu zboží mezi EU a Spojeným královstvím, pokud zboží splňuje pravidla původu produktu podmiňující využití tohoto režimu a pokud tento režim nebude v budoucnu pozastaven z důvodů obchodních sporů mezi smluvními stranami.

Spojené království zároveň deklaruje postupné zavádění moderních institutů zjednodušujících hraniční administrativu a kontroly, včetně zavedení tzv. jednotného odbavovacího místa, jehož úplné dokončení se předpokládá v roce 2027.

Certifikace CE byla 1. srpna 2023 ve Spojeném království uznána a to bez omezení doby trvání tohoto opatření. Ve Spojeném království tak bude nadále certifikace CE akceptována paralelně s britskou certifikací UKCA. EU však certifikaci UKCA neuznává.

Analýza (potažmo prezentace) také mapuje příležitosti a hrozby, které pro české firmy a zaměstnanost v ČR z brexitu plynou. Součástí práce je i srovnání s dopady brexitu na vzájemný obchod a investice s dalšími členskými státy EU (Dánsko, Litva a Maďarsko).

Více informací se dozvíte v přiložených materiálech.

Prezentace je k dispozici ZDE.

Analýza je k dispozici ke stažení ZDE.

Zdroj: www.spcr.cz