Součástí konference na téma Společnost 4.0 bylo zahájení putovní výstavy „Plzeňský kraj, region spolehlivých zaměstnavatelů“, kterou uspořádal Svazem průmyslu a dopravy ČR. Zahájení výstavy probíhalo za přítomnosti Josefa Bernarda, hejtmana Plzeňského kraje, Ivo Grünera, náměstka hejtmana pro oblasti regionální rozvoj, fondy EU a informatiku a Jana Holoubka, člena představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Na zahájení navazovala tisková konference a společné setkání u snídaně s představiteli Plzeňského kraje, kde mohli přítomní prodiskutovat konkrétní problémy a hledat řešení. Tématem samotné konference byla diskuse na téma, jak má vypadat budoucí absolvent střední školy s ohledem na vývoj trhu práce a digitalizaci v průmyslu a jakým způsobem upravit studijní obory, aby výuka reflektovala vývoj v podnicích v závislosti na problematice Průmyslu 4.0. Svaz průmyslu a dopravy ČR byl spolupořadatelem konference a díky panu Janu Holoubkovi, členovi představenstva SP ČR se mohli posluchači dozvědět, jaký je postoj firem a samotného Svazu průmyslu a dopravy ČR v této oblasti.

-lhe-