Podniky, které se strategicky věnují své digitální transformaci, mají vyšší produktivitu, ziskovost a vzdělanější zaměstnance, jak potvrzují průzkumy Svazu průmyslu a dopravy ČR. Podíl firem, které přemýšlejí systematicky o své digitální transformaci, postupně roste. Rozdíly mezi firmami, které už mají digitální strategii, teprve ji tvoří nebo se jí zatím nezabývají, jsou ale velké. A to zejména ve výsledcích, které digitalizace firmě už přináší.

„Z našich průzkumů je vidět, že se nůžky mezi firmami rozevírají. Největší problém mohou mít už za pár let podniky, které stále digitální transformaci podceňují. Ocitnou se nejen v datové, ale i byznysové izolaci, a digitálně zralejší konkurence je převálcuje,“ říká Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

V rychlejší digitalizaci podnikům podle průzkumů SP ČR brání nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, financí nebo obavy z kyberútoků. Na webináři Ligy za digitální růst se účastníci shodli, že jedním z kroků, který může usnadnit digitalizaci podniků, je například vzájemné sdílení zkušeností mezi firmami. Tomu by mohla pomoci právě samotná Liga za digitální růst.

Iniciativa s názvem Liga za digitální růst (League for Digital Boost) si totiž klade za cíl podporovat digitální transformaci malých a středních podniků. Má ambici vytvořit koalici aktérů v oblasti digitální ekonomiky v regionu střední a východní Evropy a prostřednictvím propojení potřeb soukromého sektoru s tvorbou politik napomoct hospodářskému růstu v regionu. Do projektu iniciovaného Slovenskou aliancí pro inovativní ekonomiku (SAPIE) se zapojil i Svaz průmyslu a dopravy ČR, polská Unie podnikatelů a zaměstnavatelů (ZPP) či maďarské Sdružení pro digitální ekonomiku (IVSZ).

Svaz průmyslu a dopravy digitální ekonomiku a digitální transformaci podniků dlouhodobě podporuje. Liga za digitální růst tak doplnila další aktivity Svazu jako bylo spoluzaložení neformální koalice asociací ze zemí D9+. Svaz v této skupině spolupracuje s asociacemi, které jsou zároveň členy BusinessEurope a jejichž společným cílem je nabídnout politickým zástupcům názory a zkušenosti z praxe a zároveň se zasadit o udržení liberálního směřování EU bez protekcionistických opatření.

Dalším příkladem úspěšné mezinárodní spolupráce, které se Svaz účastní, je Frontrunners Alliance. Jedná se uskupení asociací zaměřujících se především na podporu start-upů a scale-upů.

Zdroj: www.spcr.cz