Účelem kulatého stolu bylo představení vizí a rozvojových priorit nového vedení Olomouckého kraje v oblasti regionálního rozvoje, a to se speciálním důrazem na podnikatelské prostředí. Na oplátku se očekávalo poskytnutí zpětné vazby a nabídky podpory a spolupráce pro naplňování těchto priorit ze strany účastníků kulatého stolu, tedy zástupců podnikatelského sektoru v Olomouckém kraji a samotných organizátorů akce, kterými krom Svazu průmyslu a dopravy ČR byla regionální kancelář CzechInvest a Okresní hospodářská komora Olomouc.

Mezi diskutovanými tématy patřily inovace a jejich podpora, podpora start-upů, podpora provázeného vzdělávání, podpora středního odborného školství, dopravní dostupnost, dostupná kvalifikovaná pracovní síla, odliv absolventů vysokých škol a další.

Autor: Richard Koubek