SP ČR odmítá požadavek na zavedení povinné dovolené na zotavenou (tzv. sick days). Podle našeho průzkumu zhruba 30 % převážně velkých firem sick days svým zaměstnancům již poskytuje. Problematičtěji požadavky odborů vnímají především menší a střední firmy, které na takové opatření nejsou připraveny. „Odbory chtějí sick days zavést nad rámec současných dohodnutých kolektivních smluv. Je to populistické gesto,“ uvedl viceprezident SP ČR Jan Rafaj.

Zaměstnavatelé odmítají také výrazný tlak na zrušení 3 dnů karenční doby (výplaty nemocenské zaměstnavatelem v prvních třech dnech nemoci). Důvodem odmítavého stanoviska zaměstnavatelů je očekávaný růst dočasné pracovní neschopnosti, zvýšení přesčasové práce zaměstnanců na udržení výrobní kapacity a zvýšení celkových nákladů firem, které by to stálo až 5 mld. Kč.

Dalším aspektem je administrativa spojená se sledováním různé výše náhrady mzdy. „Případné zrušení karenční doby by zhoršilo situaci na pracovním trhu. Zvýšil by se počet nemocných, kteří by museli být nahrazeni dalšími pracovníky. Situace na trhu práce je kritická,“ uvedl Rafaj. Podle SP ČR vláda přitom nezlepšila mechanismus zneužívání nemocenské, neotevřel trh pro zahraniční pracovníky, nezavedla efektivní mobilitu pracovních sil.

„Na změně podmínek podnikání a zaměstnávání by měla být shoda mezi sociálními partnery, kterou budou respektovat i politici při projednávání návrhů vzniklých v parlamentu. Není možné, aby tuto změnu protlačovaly pouze odbory a část vládní koalice,“ uvedl Jan Rafaj.

Zaměstnavatelé odmítají také návrh odborů, aby vyjednávali v podnicích 5 až 5,5 % nárůst mezd. Podle SP ČR jde o záležitost managementu podniků, jejich vlastníků a odborovou organizací. „Nemůžeme akceptovat paušální požadavek bez ohledu na hospodářské výsledky a perspektivy jednotlivých firem a situaci na trhu práce. V řadě firem se mzdy již výrazně zvyšují,“ řekl prezident SP ČR Jaroslav Hanák.

Tisková zpráva ke stažení zde.

Zdroj: SP ČR

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-