STANOVISKO SP ČR

SP ČR za aktuální situace odmítá jakékoliv navrhované zvýšení minimální mzdy, protože návrh není podložený v podstatě žádným hodnocením dopadů navrhovaných variant na zaměstnavatele a trh práce za současné ekonomické situace. Zejména jde o dopady navýšení nejnižších úrovní zaručených mezd.

Návrh také žádným způsobem nereflektuje uvažované zrušení tzv. superhrubé mzdy. SP ČR je případně ochoten podpořit zvýšení minimální mzdy o 400 Kč. Jako jediná varianta odpovídá valorizaci prostřednictvím valorizačního mechanismu navázaného na průměrnou mzdu, který SP ČR dlouhodobě prosazuje, včetně námi navrhovaného valorizačního koeficientu.

Celé stanovisko Svazu průmyslu najdete zde.