Pro rok 2018 navrhujeme zvýšení minimální mzdy na 11 800 Kč

„Vládou navrhované dosud nejvyšší skokové zvýšení minimální mzdy o 1 200 Kč na 12 200 Kč zaměstnavatelé odmítají. Takový návrh vnímáme jako politickou diskuzi bez navázání na ekonomické parametry. Svaz navrhuje od 1. ledna 2018 zvýšení o 800 Kč (tzn. 7,3% nárůst minimální mzdy) na 11 800 Kč. Zaměstnavatelé dodržují zásady rovného odměňování, a navýšení minimální mzdy se tak odráží ve všech mzdových tarifech, což může mít vážné dopady na sektory jako například zemědělství, bezpečnostní služby či stavebnictví,“ vysvětluje prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

„Apelujeme na vládu, aby dodržela své programové prohlášení, ve kterém deklaruje postupné přiblížení 40 % průměrné mzdy, což je v souladu s naším návrhem. Požadujeme, aby vláda zafixovala minimální mzdu na úrovni 40 % průměrné mzdy od 1. ledna 2019,“ uvádí prezident SP ČR Jaroslav Hanák.

Čerpání z fondů jde pomalu a komplikovaně, je třeba vyslat firmám pozitivní signál

Svaz průmyslu a dopravy děkuje Ministerstvu průmyslu a obchodu za zrychlení hodnocení žádostí v OP PIK. To totiž považuje za prioritní. Svaz ale upozornil, že některé firmy nestíhají termíny vyplývající z harmonogramů 2015, neboť získaly rozhodnutí o dotaci často až v únoru 2017. Vítá proto vstřícnou reakci MPO, které přislíbilo, že termíny pro plnění posune.

„Jsme rádi, že jsme se s MPO dohodli, že neodkladně po jednání Monitorovacího výboru OP PIK v červnu předloží Evropské komisi oficiální žádost na další změny v programu. Tento problém řešíme již dlouho, nyní je potřeba jednání urychlit. Požadujeme uvolnění limitace prostředků pro velké podniky například v úsporách energie, kde současné nastavení brání jak v čerpání, tak v naplnění cílů energetických úspor, které po nás EU požaduje. Mezi další návrhy patří rozšíření čerpání pro sektor cestovního ruchu,“ říká prezident SP ČR Jaroslav Hanák.

„Dále vyzýváme ostatní příslušné členy vlády, aby využili svých příležitostí při jednání s eurokomisaři, a aby ČR oficiálně požádala Komisi o urychlené vydání rozhodnutí o předložených změnách. Neformální jednání již totiž probíhají celý rok a ČR předložila věcné, podložené argumenty,“ dodává Jaroslav Hanák.

Akční plán na podporu malých a středních podniků pro rok 2017 je připraven pro realizaci

„Jsme rádi, že Rada hospodářské a sociální dohody zapracovala v akčním plánu na podporu malých a středních podniků pro rok 2017 naše připomínky v oblasti financování, vzdělávání, výzkumu a vývoje. Například v oblasti vzdělávání jsme do materiálu prosadili vyšší spolupráci firem se školami. Nyní je řada na ministerstvech, aby vzájemně spolupracovala při realizaci,“ komentuje prezident SP ČR Jaroslav Hanák.

Tisková zpráva ke stažení zde.

Zdroj: www.spcr.cz