Návrh státního rozpočtu

„Rozpočet je nekoncepční, politický, nemá dlouhodobě zajištěné příjmy. Navíc v době ekonomického růstu nedává smysl plánovaný schodek 50 miliard korun. Pokud vláda chce plánovat schodek, tak maximálně kvůli investicím do aplikovaného výzkumu, dopravní infrastruktury či učitelů. Nesouhlasíme ani s nárůstem úředníků. Namísto modernizace státní správy a její digitalizace roste i počet úředníků. To je špatně,“ vyjmenovává slabá místa návrhu státního rozpočtu Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Snahou Svazu je podpora výzkumu v ČR, který by přispěl k tvorbě aplikovaných výsledků využívaných tuzemskými firmami. Proti této snaze ale byly zkráceny prostředky v rozpočtových kapitolách MPO a TAČR (v roce 2018 o 1,8 mld. Kč, tj. o 26 % oproti návrhu, který v květnu schválila vláda), které jsou určeny právě na podporu orientovaného průmyslového a aplikovaného výzkumu a vývoje s definovanými výstupy a výsledky. Přitom investice do aplikovaného výzkumu představují cestu, jak posílit konkurenceschopnost české ekonomiky a úspěšnost tuzemských firem na celosvětových trzích. Zároveň zvyšují produktivitu práce a mohou pomoci k transformaci naší ekonomiky, čímž zajistí příjmy veřejných rozpočtů do budoucna. Právě financování aplikovaného výzkumu či dopravních staveb musí být v rozpočtu zabezpečeno.

Mýtný systém

„Od vypsaného tendru na dodavatele očekáváme, že bude transparentní a přinese levnější výběr mýta. Zároveň upozorňujeme, že plánované rozšíření mýta o 900,2 km silnic I. třídy je prosazováno vládou přes nesouhlas dotčených profesních organizací. Dopravní firmy odmítají takové rozšíření, protože by ho musely promítnout do výše ceny přepravy osob a zboží, a velmi pravděpodobně přenést na spotřebitele,“ komentuje aktuální diskuzi k mýtu Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Sdílená ekonomika

Svaz sdílení podporuje a uvědomuje si přirozené trendy dnešní doby, požadavky spotřebitelů a výhody, které přináší. Požaduje však, aby se u sdílené ekonomiky jasně odlišovalo čisté sdílení od podnikání. A pokud se ve „sdílené ekonomice“ jedná o podnikání, musí subjekty plnit daňové a jiné regulatorní povinnosti. V regulaci však Svaz nechce být přehnaným průkopníkem.

„Odlišme jasně čisté sdílení od podnikání. Pro všechny podnikatele, ať platí rovné podmínky. Tam, kde to bude možné, volme deregulaci stávajících podmínek, a tímto způsobem všem hráčům sjednoťme pravidla,“ doporučuje prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Tisková zpráva ke stažení zde.

Zdroj: www.spcr.cz 

Sdělte nám svůj názor pod tímto článekm nebo na Facebooku.
-lhe-