VÝVOJ EKONOMIKY

„Rizika dalšího vývoje ekonomiky jsou vysoká, v některých firmách se začíná projevovat nervozita. Vláda nesmí zapomínat, že firmy ekonomiku živí a jsou základem budoucího vývoje. Bezpochyby jsme rádi za dodržení slibu k zabezpečení kompenzací nepřímých nákladů, ale v balíčku k cenám energie kromě státní podpory podle parametrů Evropské komise, na kterém nyní s MPO spolupracujeme a u kterého je třeba jednat rychle, není pro firmy téměř nic nového. Ministerstvo průmyslu a obchodu musí nyní rychle dopracovat konkrétní funkční opatření pro ty firmy, které zasáhly vysoké ceny energie. Jako zástupci firem jsme připraveni urychlené dopracování maximálně podpořit,“ upozornil Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

KURZARBEIT

„Aktuální návrh Nařízení vlády ke spuštění kurzarbeitu by měl být co nejrychleji zpracován a po projednání na tripartitě předložen vládě ke schválení a následně k notifikaci Evropské komisi. Podporujeme co nejrychlejší spuštění programu, tak aby nejvíce postiženým odvětvím a firmám pomohl vyrovnat se s dopady války. Úspěch bude záležet na maximálním propojení a spolupráci mezi třemi rezorty – a to ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem průmyslu a obchodu a také ministerstvem financí. Tato mezirezortní spolupráce bude klíčová a za zaměstnavatele jsme připraveni ji plně podpořit. Zároveň jsme vyzvali vládu, aby připravila návrh rozšíření o problémy související s vysokými cenami energie a dalšími důsledky zejména nedostupných surovin a vstupů. Takový návrh by měl být připraven pro případ, že se situace na trhu bude dál zhoršovat,“ připomněl Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

ENERGETICKÁ KONCEPCE A KOMUNIKACE S FIRMAMI

„Žádáme, aby vláda a MPO ve spolupráci se zástupci energetiky a průmyslu koncepčně a komplexně řešily zajištění energetické bezpečnosti. Firmy postrádají konkrétní jasné informace k postupům a scénářům, které mohou nastat. Považujeme energetickou bezpečnost za zásadní strategické téma pro budoucnost naší ekonomiky a podnikatelský sektor, který musí být do těchto jednání zapojen,“ řekl Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy ČR.

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

„Národní plán obnovy nabral zdržení a materiál MPO potvrzuje rizika naplnění některých milníků. Obáváme se, že pokud půjde vyhlašování výzev pro podnikatele a podporu hospodářství rychlostí jako doposud, nedokážeme plnit vytyčené milníky a cíle, a tedy i čerpání prostředků. Apelujeme na vládu, aby výzvy neobsahovaly zbytečná omezení, která by bránila efektivnímu čerpání prostředků. Doufáme, že se i další výzvy podaří co nejvíce zjednodušit, jako se to povedlo u Fotovoltaických systémů a dojde k jejich co nejrychlejšímu vypsání,“ upozornil Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Nyní se bude rozhodovat o dodatečné alokaci NPO ve výši přibližně 13 miliard korun. „Jsme rádi, že proběhne diskuse se sociálními partnery, které oblasti by mohly být podpořeny. Ve srovnání s jinými programy se nejedná o příliš velkou částku, i proto preferujeme, aby se peníze rozdělily pouze na několik prioritních oblastí spojených mimo jiné se situací na Ukrajině. Jsme připraveni MPO pomoci stabilizovat a koordinovat harmonogram jednotlivých výzev, aby byl celý proces podávání projektů pro firmy srozumitelnější a předvídatelnější,“ dodal Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy ČR.

PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EU

„Bodem číslo jedna pro období českého předsednictví v Radě EU bude bezesporu situace na Ukrajině a řešení přímých i nepřímých dopadů války a celkové ekonomické situace. V následujících týdnech bude klíčové stanovit základní politické priority a otevřít diskuzi se sociálními partnery, která povede ke konkrétní pomoci. Za Svaz průmyslu jasně vnímáme, že otázka energetiky, bezpečnosti a odolnosti Evropy jsou oblasti, v kterých budou firmy hrát důležitou úlohu. Velkou roli vidíme i v uspořádání donátorské konference k obnově Ukrajiny a zásadní role Česka jako lídra v této oblasti. Pan premiér Fiala dal jasný signál svou návštěvou Ukrajiny, že Česko je připraveno na klíčovou politickou roli a v tomto má naši jednoznačnou podporu,“ prohlásil Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zdroj: www.spcr.cz