Odůvodnění:

Dne 9. 3. 2016 proběhlo jednání vrcholných představitelů zaměstnavatelských svazů (KZPS, SP ČR) s předsedou vlády panem Bohuslavem Sobotkou, ministryní práce a sociálních věcí paní Michaelou Marksovou, s čelnými představiteli ČSSD v PSP ČR (panem Romanem Sklenákem a panem Jaroslavem Zavadilem) a senátu (panem Milanem Štěchem a panem Zdeňkem Škromachem). Na tomto jednání bylo podrobně diskutováno téma zrušení karenční doby včetně zabezpečení zaměstnanců při delší pracovní neschopností, kde může být propast mezi příjmem zaměstnance a sociální dávkou mnohem citelnější a může dostat zaměstnance do tíživější situace.

Zaměstnavatelé na jednání jasně deklarovali, že vnímají tyto problémy a chtějí je řešit. Byly rovněž prezentovány konkrétní kroky. Na základě rozsáhlého dotazníkového šetření, které je v současné době finalizováno, by mělo dojít ke zmapování současné situace v poskytování tzv. benefitů spojených s nemocností zaměstnanců a zároveň ke zjištění názorů na alternativní řešení zrušení karenční doby (např. snížení náhrady mzdy za dobu prvých tří dní dočasné pracovní neschopnosti, limitování počtu případů v roce s náhradou za prvé tři dny, včetně participace na odvodech ze strany zaměstnance u některých z nich).

Bylo dohodnuto, že následně, na základě vyhodnocení výstupů šetření, které by mělo poskytnout mimo jiné i obraz o preferencích z hlediska odvětví, velikosti firem, krátkodobé nemocnosti, aj., budou vypracovány variantně návrhy řešení, které budou předloženy k projednání odborům. Cílem jednání bude dohodnout se na oboustranně přijatelném řešení. K těmto aktivitám se mimo jiné zavázal i SP ČR v rámci tzv. činností na podporu sociálního dialogu, které je možné financovat na základě § 320a zákoníku práce. Výstupem schůzky vrcholných představitelů bylo rovněž naplánování dalšího kola jednání a to na počátek června t.r., kde by se měly již mimo jiné projednávat návrhy řešení předložené zaměstnavateli.

Stanovisko SP ČR ke karenční době je možné stáhnout zde.

Zdroj: www.spcr.cz

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.