Mezi prezentovanými a diskutovanými tématy byly mj. povinnosti a odpovědnost zaměstnavatelů (vůči exekutorovi) a zaměstnanců při provádění srážek ze mzdy, novela exekučního řádu a občanského soudního řádu, postup při srážkách ze mzdy, zvýšení nezabavitelných částek, metodický pokyn k provádění součinnosti, elektronizace komunikace s exekutory, včetně informační povinnosti zaměstnavatelů vůči exekutorům, dále institut insolvence, resp. oddlužení.

Účastníci si také zrekapitulovali a připomněli informace mj. o rizikových osobách, informačních registrech o dlužnících, postupy při přijímání nových zaměstnanců, právní předpisy k exekucím, přednostních pohledávkách, srážkách z jiných příjmů nežli mzdy, pořadí pohledávek a souběhu exekučního a insolvenčního řízení.

Postupy při srážkách, zejména parametry výpočtu srážených částek, byly též ukázány na praktických příkladech a srovnáních před a po období od 1. 7. 2020, kdy se změnila pravidla pro výši srážených částek ze mzdy. Mezi diskutovanými tématy se objevila mj. informační povinnost zaměstnavatele vůči exekutorům, kdy zaměstnavatelé sdíleli zkušenosti s tím, že po nich exekutoři chtějí informace nad rámec, např. osobní údaje, čísla účtů, e-maily či vyživované osoby. Diskutovaly se i další žádosti ze strany exekutorů, resp. insolvenčních správců.

Další dotazy byly z kategorie postupů při situacích různých zaměstnanců, na které je uvalena exekuce, jak řešit různé přednostní exekuce (jejich souběh), případně ohledně srážek obědů ze mzdy u lidí s exekucí.

Autor: Richard Koubek