Cílem projektu (reg. č.: CZ.03.01.03/00/22_001/0000246) je ve vybraných tématech podpořit sociální dialog na národní, odvětvové i regionální úrovni s dostatečnou a relevantní zpětnou vazbou od cílové skupiny a zlepší se informovanost naší cílové skupiny o vybraných tématech a možnostech zapojení se do sociálního dialogu.

Spolu s partnerem projektu, Českomoravskou konfederací odborových svazů, se Svaz po dobu následujících 3,5 let zaměří na vybrané problémové oblasti, které vyžadují komplexní přístup a zvýšenou intenzitu řešení prostřednictvím sociálního dialogu a to v úrovni národní, odvětvové i regionální. Jednou z oblastí je iniciativa Green Deal, dále oblast trhu práce a vzdělávání, do které se mj. také promítnou dopady realizace iniciativy Green Deal. Problémem je také vysoká administrativní zátěž firem, které se Svaz věnuje dlouhodobě a navazuje v tomto úsilí na předchozí aktivity SP.

Cílová skupina, která může těžit z aktivit a výstupů projektu, je velmi rozsáhlá (lze hovořit o všech zaměstnavatelích a zaměstnancích v ČR, další sociální partneři zapojení do sociálního dialogu především na národní úrovni, a odvětvové svazy SP ČR či odborové svazy ČMKOS na úrovni odvětvového, regionálního a podnikového sociálního dialogu.). Jak inciativa Green Deal, tak i další změny v oblasti zaměstnanosti či vzdělávání se dotýkají téměř všech. V projektu máme ale aktivity přístupné i nečlenům, tedy obecně širší veřejnosti (vzniknou webové stránky www.zelenatransformace.cz a inovovaný web www.socialnididalog.cz, které budou veřejně přístupné, kdokoli bez omezení se bude moci přihlásit k odběru newsletteru či se přihlásit na akce, které budou probíhat).

Spolu s partnerem budeme pro cílovou skupinu pořádat celorepubliková i regionální diskusní setkání, kulaté stoly, akce osvěty a další aktivity, o nichž budeme informovat mimo jiné prostřednictvím našich webových stránek https://www.spcr.cz/kalendar-akci, newslettrem webu www.socialnidialog.cz, v SPinfo a na sociálních sítích SP ČR. O řešené problematice, ale obecně o výstupech projektu (např. výsledcích dotazníkových šetřeních, stanoviscích/připomínkách SP ČR, uskutečněných analýzách) budeme pravidelně informovat prostřednictvím webu SP ČR a postů na sociálních sítích.

-red-