Cílem těchto on-line diskusních fór, které se uskutečnily od ledna do března ve všech 14 krajích napříč republikou, bylo diskutovat hygienická opatření v rámci prevence nákazy COVID-19. V praktické rovině šlo o sdílení zkušeností a doporučení, jak nejlépe skloubit ochranu zdraví zaměstnanců se zajištěním provozní či jiné ekonomické činnosti. Zástupci KHS též pomohli účastníkům setkání orientovat se mj. v povinnostech a doporučeních v rámci prevence na pracovišti, seznámili je s účelem kontrolní činnosti a probrali další důležitá témata, která se v souvislosti s pandemií často řeší.

Mezi konkrétními tématy a dotazy, o kterých se diskutovalo, byly např. antigenní testy a testování, očkování proti COVID-19 a možné vedlejší účinky, účinná a praktická dezinfekce pracoviště, karanténa vs. izolace, postupy praktických lékařů při stanovování karantény, posuzování míry rizikových kontaktů, charakteristika rizikového pracoviště, trasování osob, návštěvy v sociálních zařízeních a prokazování bezinfekčnosti, sankce za nedodržování hygienických opatření, mezinárodní zkušenosti s prevencí COVID-19, nové mutace koronaviru, např. britská, a jejich nebezpečí a v neposlední řadě také bezpečné a šetrné užívání a likvidace roušek či respirátorů.

Velmi pozitivní zkušeností byla aktivní účast KHS na přípravách diskusních fór. Mnohé z nich se podílely na přípravě obsahu a sdílely důležité informace, které tak mohly být dány účastníkům k dispozici. I díky tomuto akce splnila primární cíl, tedy přispět k osvětě a prevenci šíření COVID-19 na pracovištích a podpořit tak zaměstnavatele v této nelehké době. Zároveň tento příklad úspěšného sociálního dialogu podpořil i dlouhodobý cíl, kterým je kontinuální spolupráce s krajskými hygienickými stanicemi.

– red-