Těmi jsou:

  • Diverzifikace důchodového systému prostřednictvím vícepilířové důchodové soustavy spojující přednosti a vyvažující rizika průběžně a fondově financovaných důchodových pilířů a umožňujících zajistit účelnou kombinaci solidárních a ekvivalentních prvků.
  • Fiskální udržitelnost důchodového systému.
  • Rozložení mezigeneračního břemene.
  • Zvýšení ekvivalence důchodového systému.

Předložený materiál “Základní body reformy důchodového systému” vnímá Svaz jako první návrhy, týkající se věcných a institucionálních řešení důchodové reformy. O nich bude nutné diskutovat, zejména co se týká způsobu financování. Svaz se domnívá, že vláda a celá politická reprezentace musí najít shodu na dlouhodobém a stabilním způsobu financování nutných nákladů penzijní reformy. Z pohledu Svazu je klíčové zabezpečit pokrytí nároků na starobní důchody v rámci průběžného pilíře neustále se zvyšujícího počtu důchodců. Vzhledem k tomu, že navrhovaná opatření ke zlevnění systému mají svá omezení v podobě zachování přiměřených důchodů pro ty, kteří si již nemohou využít fondově financovaných důchodových pilířů ke zvýšení celkového důchodu, upozorňuje Svaz na riziko ve zvýšení plateb pojistného na sociální zabezpečení.

Při vytváření kapitalizačního individuálního fondového pilíře, pokud jde o rozsah vyvedení části zdrojů z průběžně financovaného důchodového pojištění, považuje Svaz za dostatečný návrh tzv. Bezděkova komise II, na vyvedení 3 procentních bodů pro osoby mladší 40 let v okamžiku spuštění reformy.

Svaz považuje za nezbytné posuzovat otázku povinné či dobrovolné účasti osob ve věku 40-50 let ve fondovém pilíři v kontextu s investičními pravidly a s institucionálním zabezpečením správy těchto podložených finančních prostředků střadatelů na budoucí důchody prostřednictvím penzijních společností.

Při výběru navržených variant považuje za méně riskantní pro vybudování plně funkčního soukromého doplňkového důchodu transformaci stávajících penzijních fondů, a to i z hlediska úspor nákladů, které by byly spojeny s vytvářením zcela nových penzijních společností.

Zdroj: Prosperita