Velkou novinkou letošní Konstruktérské akademie byl dvoudenní program a rozšíření na dvě soutěže – k legorobotice přibyla práce se dřevem. Obě soutěže nezapřou název akce, proto bylo jejich cílem zkonstruování a naprogramování vozítka ze stavebnice Lego, respektive návrh a výroba nákladního vozidla. Pracovním materiálem byly různé odřezky z masivního dřeva. V legorobotické soutěži rozhodoval čas a kvalita projetí dané trasy, při hodnocení práce se dřevem porota sestavená z pedagogů a zástupců dřevařské firmy přihlížela k nápaditosti, kvalitě opracování a designu. V každé kategorii organizátoři udělili také „cenu organizátorů a poroty“ za snahu a píli při plnění soutěžního zadání.

Další významnou novinkou byla venkovní expozice v podobě dvou vozidel Tesly a technologickému trucku, jakési pojízdné technologické laboratoři. V rámci akce se uskutečnil také kulatý stůl vybraných zaměstnavatelů s výchovnými poradci a workshopy pro učitele na témata novinek v polytechnickém vzdělávání a sdílených dílen. A zapomenout nemůžeme ani středeční odpoledne vyhrazené pro rodiče s dětmi.

Středobodem každé Konstruktérské akademie je však přehlídka různých technických, řemeslných a přírodovědných oborů, činností a ukázek připravených na míru školákům 4. – 8. tříd základních škol, kteří si je mohou vyzkoušet. Ta byla letos opět velmi pestrá a zahrnovala širokou škálu aktivit. Je potěšující, že letos do tohoto programu přispěla také společnost HELLA svým osvětově pojatým programem zaměřeným na optiku a technologii světlometů, které vyvíjí a vyrábí v nedaleké Mohelnici.


Bohatý program, zázemí a hodnotné ceny do soutěží se podařilo zajistit také díky finanční a materiální podpory ze strany firem jako Dormer Pramet, Škoda Pars, SHM, FORVIA HELLA NOVATRONIC, NET KOVO, WOOD4EVER a mnoha dalších. Akci rovněž podpořily obce Postřelmov, Šumperk a Zábřeh. Významná pomoc pro doprovodný program vzešla také od inovačního centra Olomouckého kraje. Díky této široké podpoře se organizátorům podařilo uspořádat akci na velmi vysoké úrovni ku spokojenosti účastníků a návštěvníků. Široká podpora akci rovněž poukazuje na důležitost podpory polytechnického vzdělávání prostřednictvím zážitkových a interaktivních akcí.

Akce samotná byla krom oslavy technických, řemeslných a přírodovědných oborů také místem a příležitostí pro neformální setkání regionálních partnerů a kolegů napříč firemní, školskou a veřejnou sférou. Akci v jejím průběhu navštívili manažeři firem a zájmových organizací, ředitelé středních a základních škol, starostové obcí a vedení kraje a další.

Odezva na uskutečněnou akci je ze všech stran pozitivní. Veškeré podněty a nápad z řad účastníků a partnerů se nyní organizátoři budou snažit promítnout do vize pro příští ročník. Organizátory akce byly ZŠ Postřelmov, MAS Horní Pomoraví, MAS Šumperský venkov a Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Zdroj: www.spcr.cz