Liberec

Pravidelné pracovní setkání Svaz v Liberci organizuje přibližně dvakrát ročně. Hlavním bodem letošního první schůzky bylo shrnutí výsledku veřejného projednání návrhu 88.C1. změny územního plánu města Liberce. Ten řeší výstavbu nové silnice do průmyslové zóny JIH. Veřejné projednávání se uskutečnilo v lednu 2018 a nyní probíhá vypořádání čtyř připomínek obecné povahy.

Pokud půjde vše bez komplikací, mohla by změna být účinná do konce května 2018. Kraj informoval o výsledku územně technické studie, kterou nechal zpracovat. Ta dokládá, že nebude potřeba stanovisko posouzení vlivu na životní prostředí – EIA. Přítomní byli informování o částečné uzavírce silnice České mládeže (jediná přístupová cesta do průmyslové zóny) z důvodu plánované opravy.

Další jednání zorganizuje Svaz na podzim 2018.

Zdroj: www.spcr.cz