V rámci probíhajících diskusí o státním rozpočtu a novelizace zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v návaznosti na změnu evropské směrnice o EU ETS zazněla i možnost dlouhodobě rozpustit příjmy z obchodování s emisními povolenkami ve státním rozpočtu. Svaz se proti tomuto s odkazem na budoucnost naší ekonomiky a potřebu investic ohrazuje.


Taková varianta by odporovala principu, že výnosy z povolenek mají být využity tam, kde je to nejvíc potřeba – tedy na dekarbonizaci průmyslu a energetiky. Jsou to právě průmyslové firmy, které cenu za emisní povolenky platí. Proto je v evropské legislativě zakotven princip, aby byly tyto prostředky použity na dekarbonizaci, mimo jiné i firem, které povolenky hradí. Vzhledem k enormním investičním nákladům na dekarbonizaci českého hospodářství, které v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu budou muset být vynaloženy, je nezbytné, aby novela zákona zajistila využití všech výnosů z dražeb emisních povolenek na opatření a dekarbonizaci hospodářství v souladu s evropskou legislativou. Jiné postupy by ohrožovaly úspěšnost transformace průmyslu a vůbec naplňování cílů Green Deal.

Svaz na nutnost řádně využít prostředky z evropského rozpočtu a příjmy z obchodování upozorňuje opakovaně, naposledy v rámci svého vyjádření v rámci mezirezortního připomínkového řízení k danému zákonu, které je k nalezení zde. Vzhledem k vývoji diskusí nyní Svaz znovu přímo dopisem na příslušné ministry požádal o využití financí z výnosů emisních povolenek dle principů směrnice a cílů dekarbonizace. Svaz také apeluje na brzké přijetí novely tak, aby firmy spadající pod EU ETS měly včas jasné informace o souvisejících postupech, zejména k lhůtám pro vyřazování emisních povolenek, ale i pravidlům pro tzv. plány klimatické neutrality. Svaz také upozornil na nutnost nastavit pravidla pro kompenzace nepřímých nákladů, které mají pomoci nejvíce zasaženému energeticky náročnému průmyslu, v obdobné formě vůči okolním zemím.

Zdroj: www.spcr.cz