Nepatrně více nezaměstnaných bylo v prvním kvartále mezi muži. Celkem se jich ucházelo o práci přes 187 tisíc, což je 50,2 procenta z celkového počtu nezaměstnaných.

Z dat ale podle ČSÚ vyplývá jeden nový trend, totiž, že míra nezaměstnanosti se zvýšila především mezi lidmi se základním vzděláním, kde činila 28,4 procenta. Nadprůměrná je nezaměstnanost i v početné skupině osob se středním vzděláním bez maturity. Nejméně nezaměstnaných bylo tradičně mezi vysokoškoláky, mezi nimiž práci nenašlo 2,5 procenta populace.

K nárůstu počtu lidí bez práce došlo také v případě dlouhodobé nezaměstnanosti, tedy u uchazečů o práci, kteří se snaží získat pracovní místo déle než jeden rok. Meziročně těchto lidí totiž přibylo 9,9 tisíce, celkem jich bylo 160,3 tisíce. Z celkového počtu všech nezaměstnaných se tedy jednalo o 43 procent. Z dat o zaměstnanosti, které ČSÚ rovněž nedávno zveřejnil, vyplývá, že zatímco počet pracovníků v oblasti průmyslu klesal, samostatně výdělečný činných osob přibylo.

-pda-