Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ), který vychází z obecné míry nezaměstnanosti podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO). O výsledcích informoval server Finančnínoviny.cz.

Odlišná metodika zjišťování se promítla do rozdílu mezi výší obecné míry nezaměstnanosti a míry registrované nezaměstnanosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Tendence vývoje obou měr byly podobné, míra registrované nezaměstnanosti MPSV dosáhla ve 4. čtvrtletí 2012 hodnoty 8,7 procenta, tedy o 0,6 procentního bodu více než před rokem.

Meziroční nárůst celkového počtu nezaměstnaných se odrazil i v nárůstu počtu osob dlouhodobě nezaměstnaných. Počet lidí nezaměstnaných jeden rok či déle se meziročně zvýšil o 19 000 a dosáhl 162 100. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných z celkového počtu nezaměstnaných byl 42,7 procenta, uvádí ČSÚ.

Co by měl podle vás udělat stát pro to, aby se snížila míra nezaměstnanosti?

Řekněte nám to pod tímto článkem nebo na Facebooku.