Alespoň podle Giniho koeficientu, který vyjadřuje, jak jsou výplaty v dané společnosti rozdělené. Všiml si toho online deník Aktuálně.cz. Ten uvedl, že podle statistik je ČR v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), sdružující 34 nejrozvinutějších ekonomik světa, čtvrtou nejvíce rovnostářskou zemí. Větší spravedlnost co do rozdělení příjmů mají pouze ve Slovinsku, Dánsku a Norsku. Aktuálně.cz také uvedlo, že v žebříčku The World Factbook, jehož autorem je CIA a který srovnává příjmovou nerovnost ve 135 zemích světa, skončilo Česko na 27. pozici. Z evropských států tak tuzemsko co do rovnostářství předběhlo třeba Francii, Itálii, Španělsko, Řecko, Velkou Británii, Lotyšsko i Litvu.

Analýzu OECD si můžete přečíst na adrese:

www.oecd-ilibrary.org/sites/factbook-2011-en/03/05/01/index.html?contentType=&itemId=/content/chapter/factbook-2011-31-en&containerItemId=/content/serial/18147364&accessItemIds=&mimeType=text/h

-pda-

Jsou podle vás platové rozdíly v tuzemsku vidět méně než v jiných státech? Proč?

Diskutujte o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.