V obou krajích jsou zastoupeny různé výrobní sektory, například automobilový průmysl, hutnictví nebo potravinářství. V Jihomoravském kraji již existuje několik projektů, které se řídily metodou energetických úspor se zárukou tzv. Energy Performance Contracting. Při jejím využití podnik nepotřebuje na začátku prostředky nutné k financování opatření. Investici provede poskytovatel služby EPC a firma ji pak splácí z garantovaných úspor za energii.

Analýza obsahuje také možnosti financování z operačních programů a nástrojů Národní rozvojové banky, či inspirující příklady ze zahraniční. Výsledky mohou firmám posloužit jako praktický návod, jak dosáhnout potřebných úspor energie. Analýza vznikla jako součást projektu Rozvoj národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR.

Analýza je ke stažení ZDE

Zdroj: Spektrum