Vyplývá to ze studie malých a středních podniků v EU, vypracovanou Evropskou komisí, jejíž výsledky citoval deník Novinky.cz.A studie tvrdí, že v EU bylo v letech 2002 až 2010 vytvořeno malými a středními podniky, ač podíl těchto podniků na celkové zaměstnanosti tvoří jen 67 procent. V České republice je to ale jinak. Studie dále uvádí, že malé a střední podniky, v nichž zaměstnanost rostla o 1 procento ročně, vykazovaly v EU vyšší růst než velké podniky s růstem zaměstnanosti pouhých 0,5 procenta. Novinky.cz z analýzy studie vyvodily, že výjimkou v tomto směru je Česká republika, kde v důsledku strmého poklesu u mikropodniků (firmy s méně než 10 zaměstnanci) zaměstnanost v malých a středních podnicích naopak klesala v průměru o 0,5 procenta ročně. Jedná se o nejhorší výsledek ze všech 27 členských států EU.

O převážnou většinu nových pracovních míst se zasloužily nové podniky založené před méně než pěti lety. Více než čtvrtina (27 %) míst byla vytvořena novými podniky v podnikatelských službách. Oproti tomu nejnižší podíl nově vytvořených míst byl zaznamenán u nových podniků v odvětví dopravy a komunikací (6 %)

-pda-