Podle názoru tří čtvrtin dotázaných studentů však firmy v současnosti nenabízejí dostatečné množství aktivit, díky nimž by se mladí lidé mohli připravit na budoucí profesní život.

Firemní aktivity určené vysokoškolským studentům si získávají na oblíbenosti. Počet volných míst je ale omezen, a stáž ve významných firmách tak získají jen ti nejlepší. Přitom naprostá většina studentů si uvědomuje, že praktické zkušenosti jsou pro získání budoucího zaměstnání klíčové,“ říká Tomáš Rašner, ředitel společnosti Studenta Media a kariérního portálu UNIjobs.cz.

Naprostá většina studentů (93 %) je ochotna získávat praktické zkušenosti i bez honoráře, nejčastěji po dobu několika měsíců. V současné době však studenti častěji volí brigády či částečné úvazky mimo obor svého studia (63 %) a devět procent studentů dokonce nemá zatím praxi vůbec žádnou.

Odborných stáží či trainee programů ve firmách se účastní pouhá čtvrtina mladých lidí (25 %), avšak více než polovina studentů (56 %) chce takovou praxi během svého studia absolvovat.

Získat praxi v oboru mohou studentům pomoci i vysoké školy. Z průzkumu však vyplynulo, že pouhých 35 % studentů si myslí, že jim v tomto ohledu jejich škola pomáhá dostatečně. Přednášky zástupců firem ve školách vítá pouze sedm procent studentů, mnohem cennější jsou pro ně stáže či jiná možnost vhledu do praktického chodu firem. Šestaosmdesát procent studentů chce, aby tuto formu praxe firmy vysokoškolákům nabízely,“ říká Tomáš Rašner a dodává, že převážná většina studentů sice souhlasí s povinnou praxí, avšak 44 % z nich pouze za předpokladu, že jim ji zajistí univerzita či vysoká škola.

Myslíte si, že povinná praxe během studia je dobrý nápad?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.