Na růstu mezd se vedení strojírenských Vítkovic s odbory KOVO dohodlo formou dodatku k víceleté kolektivní smlouvě na roky 2013 až 2015. „Dohodli jsme se na růstu základních mzdových tarifů od letošního 1. července,” doplnila personální ředitelka skupiny VMG Jana Chvalkovská.

Navýšení se, jak vysvětlila, týká tarifních mezd v převážně dělnických profesích a není určeno pro vedoucí a manažerské pozice, u kterých má skupina sjednány jiné formy motivace za plnění dlouhodobých ukazatelů.

Nalezení shody považujeme za úspěch, protože jednak zachovává sociální smír v jedné z největších společností Moravskoslezského kraje, kterému pozitivních zpráv od zaměstnavatelů v posledních letech spíše ubývalo, než přibývalo, jednak jde o zvýšení atraktivity VÍTKOVICE MACHINERY GROUP jako zaměstnavatele,” komentoval J. Světlík.

Víceletá kolektivní smlouva byla ve skupině VMG podepsána v dubnu 2013 a platí do konce tohoto roku. Sjednané zvýšení tarifů znamená garantované zvýšení mezd o 500 až 700 korun. Nad rámec tarifní mzdy si zaměstnanci mohou vydělat ještě více, protože jejich platy jsou tradičně tvořeny také významnou motivační složkou, která je vázána na výkonnostní ukazatele jednotlivých dceřiných firem skupiny VMG.

 

Vítáte nalezení shody nad kolektivní smlouvou ve společnosti Vítkovice?

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-