„Nemůže nám být jedno, z čeho bude žít těch několik tisíc lidí, až se u nás po skoro dvou stech letech skončí s těžbou uhlí, nemůžeme je nechat ve štychu. Zároveň je velmi důležité, aby nezanikly samotné firmy, které dávají zaměstnání. Proto jsme převzali iniciativu a připravujeme program pomoci, který bude mít několik etap,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Kraj usiluje například o koordinaci již naplánovaných veřejných investic státních organizací, jako jsou DIAMO, ŘSD, SFDI, ČEPRO, ČEZ a další, tak, aby na nich co nejvíce participovaly firmy postižené útlumem činnosti OKD. “Jinými slovy chceme, aby stát tyto firmy a jejich zaměstnance zapojil do připravovaných velkých veřejných zakázek v Moravskoslezském kraji a aby zakázky typu budování železnice, stavby dálnice vypsal rychle,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Zároveň všechny firmy zapojené do programu dostaly strukturovaný dotazník, který se týkal jejich potřeb tak, aby jednotliví partneři, kterými jsou Kraj, Svaz, KHK MSK, MS Pakt zaměstnanosti a Úřad práce, mohli přispět do program svým know-how.

Z dotazníku logicky vyplynulo, že pro firmy je nejdůležitější hledání nových trhů, čímž jsou myšleny I ostatní regiony ČR. Pakliže by mezi čtenáři Spektra byl zájem o kooperace se strojírenskými podniky z Moravskoslezského kraje nebo bližší informace, obraťte se na regionálního manažera Petra Holicu (pholica@spcr.cz).

Autor: Petr Holica