Naše škola – škola mnoha firem

“Škola si ověřila, že spolupráce se zaměstnavateli v podstatě nemá limity, pokud je sama aktivní.”

Jít firmám naproti

Poměrně „ohranou“ písničkou se v posledních letech stalo upozorňování průmyslových firem na nedostatek kvalifikovaných absolventů odborných škol, což už samo napovídá, že mají-li firmy málo absolventů, odborné školy pak musí mít málo studentů. Učňovské a průmyslové školy si zvykly na těžký úděl a začaly slučovat několik oborů do jedné třídy nebo přímo přešly k redukci technických oborů a hledají záchranu v zavedení studia a odborné přípravy v nových oborech, které ovšem zpravidla nemohou zaplnit mezeru v poptávce po řemeslně vzdělaných absolventech.

Tomuto trendu se odmítlo přizpůsobit vedení opavské Střední školy průmyslové a umělecké. To se rozhodlo „jít firmám naproti“ a vytvořit takové podmínky, o které by strojírenské podniky bez ohledu na jejich velikost měly zájem. A tak vznikl v roce 2014 základní předpoklad pro formulaci vzdělávacího konceptu s příslovečným názvem „Naše škola“. Hlavními hybateli dění se stali ředitel školy Vítězslav Doleží a majitel skupiny BRANO Group (a dlouholetý člen vedení Svazu průmyslu a dopravy ČR) Pavel Juříček.

Začátky

Prvním krokem projektu bylo navázání kontaktů a vytvoření skupiny firem ochotných se školou spolupracovat. Následně bylo nutné vytvořit podmínky partnerství. Proběhla řada jednání se zřizovatelem (Moravskoslezský kraj) i se zainteresovanými firmami, s nimiž došlo k dohodě na formách spolupráce. Na závěr úvodní fáze byly připraveny a podepsány detailní smlouvy o neproduktivní odborné praxi, zakotvující v sobě i princip neustálé komunikace managementu školy se spolupracujícími firmami.

Přesvědčování

Následovala PR kampaň, aby rodiče a žáci věděli, že škola má navázánu spolupráci se zaměstnavateli, což dává jejich dětem zcela jiné možnosti osvojování vědomostí a dovedností a následně uplatnění na pracovním trhu. Firmy se na pořádání kampaně od počátku finančně podílely, jelikož pochopily, že i malé a střední podniky, které si nemohou dovolit zřídit svou vlastní školu, mají možnost navázat těsné vazby a dobře fungující spolupráci se školou, která má dlouholetou tradici a nabízí multioborové vzdělávání. Motivací školy pak bylo ukázat, že je atraktivní volbou pro žáky a jejich rodiče.

O čem to je

A jaký je detailní pohled na projekt Naše škola? První rovina se týká pedagogů. Ti mohou dle možností každoročně strávit až jeden týden v partnerských firmách. Zvolí si firmu a konkrétní oblast svého rozvoje a tato firma jim zajistí, aby došlo k maximálně efektivnímu přenosu informací.

Druhá rovina se týká studentů školy. Pro ně škola pořádá „Náborový den“, kterého se účastní zástupci jednotlivých spolupracujících firem. Prezentují zde své firmy a detaily týkající se obsahu pracovních pozic a možnosti budoucího uplatnění absolventů. Když student postoupí do III. ročníku školy oboru Strojírenství, absolvuje v květnu měsíční praxi ve zvolené firmě. K dispozici má přiděleného konzultanta. V průběhu praxe si student vede deník praxe, ten mu kontroluje konzultant z dané firmy. Praktikant se soustředí na jedno téma, jež bude v posledním ročníku školy zpracovávat do formy Závěrečné práce.

V období od září do listopadu studenti IV. ročníku v předmětu CAD (2 hodiny týdně) zpracovávají Závěrečné práce, kdy využívají asistence jak učitele předmětu CAD, tak i svého konzultanta z firmy. Před vánočními svátky pak probíhají obhajoby prací před porotou (členem poroty je i příslušný konzultant) a publikem v aule školy. Za předvedený výkon dostávají závěrečnou známku, která se skládá ze tří částí: z prezentace obhajoby před publikem, z technického provedení (hodnotí vyučující předmětu) a z hodnocení svého konzultanta.

Přínosy

Projekt Naše škola jednoznačně prokázal svůj mimořádný význam nejen pro školu a její studenty, ale rovněž pro samotné firmy, které ochotně spolupracují při vzdělávání žáků i učitelů. A nejen to, do různé míry pomáhají i s investicemi do školy, do oprav a nákupu či darování techniky. Nebo propagují školu na svých vlastních akcích, aktivně se účastní pořádání různých soutěží a společenských akcí, předávají ceny do studentských soutěží atp.

Do projektu Naše škola se zapojilo už 35 podniků a stal se nosným nástrojem průmyslovky při lákání žáků ke studiu. Spolupráce se zaměstnavateli se stala součástí identity školy a veřejnost si uvědomuje, že se jedná o výjimečnou školu, která zaručuje svým absolventům velmi dobré podmínky pro start jejich pracovní kariery. Velmi brzy po zahájení projektu bylo možno požádat zřizovatele školy o možnost otevření druhé třídy oboru Strojírenství, což je jednoznačný důkaz smysluplnosti původního záměru.

Pak už ani nijak nepřekvapí, že Střední průmyslová a umělecká škola je v posledních letech opakovaně oceňována v rámci ankety Škola doporučená zaměstnavateli a získává také titul Škola podporující řemesla. Škola si ověřila, že spolupráce se zaměstnavateli v podstatě nemá limity, pokud je sama aktivní.

Autor: Martin Štainer