Další místa v nejpoužívanějších benefitech obsadila pružná pracovní doba a dovolená navíc, kterou mohlo využívat shodně 26 procent lidí. Naopak čtvrtina dotázaných byla bez nefinanční odměny. V porovnání se stejným loňským obdobím se toto číslo příliš nezměnilo.

Z průzkumu, jehož výsledky citovala agentura ČTK, se účastnilo 16 000 lidí, vyplývá, že čtvrtině pracujících firma poskytla vzdělávání. Pro zhruba pětinu zaměstnanců bylo benefitem využívání firemního mobilního telefonu k soukromým účelům, stejný počet lidí měl na pracovišti zdarma nápoje. Osmnácti procentům firma rovněž přilepšila penzijním připojištěním.

Na opačném konci pomyslného žebříčku skončily nadstandardní zdravotní péče, příspěvek na zdravotní připojištění, firemní víkendové akce nebo proplácení kulturních a sportovních aktivit, které firmy poskytly třem až šesti procentům zaměstnanců.

Bez benefitu byli podle průzkumu nejčastěji lidé na nejnižších pracovních pozicích, například pomocní zaměstnanci, kvalifikovaní dělníci nebo administrativní pracovníci. Se stoupající kvalifikací podíl zaměstnanců bez benefitů klesá. Z top manažerů jen čtyři procenta uvedla, že je nemají. Mezi nižšími a středními manažery se stejně vyjádřilo deset procent.

Poskytování nefinančních odměn je přitom doménou spíše velkých firem. Jen 11 procent pracujících ve firmách nad tisíc zaměstnanců uvedlo, že nepobírá žádný benefit. Naproti tomu v malých firmách do deseti zaměstnanců totéž prohlásilo 37 procent.

Konkrétně stravenky dostala ve velkých firmách více než polovina zaměstnanců. Až 45 procent lidí v týchž společnostech mělo také delší dovolenou a penzijní připojištění. Proti tomu ve firmách do deseti zaměstnanců mělo stravenky jen 26 procent lidí a dovolenou navíc stejně jako penzijní připojištění devět procent.

-red-