Vývoj nominální hodnoty stravenky odpovídá rostoucím cenám jídla, které se odvíjejí od cen surovin, energií a potravin. Firmy působící v České republice tak stále častěji využívají legislativně uznatelné formy optimalizace, jež splňují parametry nejen efektivní motivace zaměstnanců, ale i úspory daňových nákladů. V současné době v ČR dostává příspěvek na stravování ve formě stravenky přibližně 1,3 milionu zaměstnanců.

Optimální hodnota stravenky, která je z hlediska daňového řešení ideální, v letošním roce vzrostla na 101 korun.

Zaměstnavatelé obvykle hradí část odpovídající 55 % celkové hodnoty stravenky, přičemž daňově uznatelný náklad je až do výše 70 procent sazby stravného“ říká generální ředitel společnosti Jiří Kráčmar.

Zaměstnanci pak doplácejí její zbývající část. Na stravenky si zvykly i restaurace. V dnešní době jimi mohou zákazníci zaplatit ve více než 25 tisících provozovnách. Rostoucí trend oblíbenosti využívání stravenek jako součásti motivačního programu zaměstnanců není patrný jenom v České republice.

Stravenky nejsou jediným benefitem, který společnost Chèque Déjeuner svým klientům nabízí. Stále větší oblibě se těší i univerzální šekové poukázky Unišek nebo Unišek+, Šek dovolená či dárkový kupon Cadhoc, které umožňují zaměstnavatelům přispívat svým zaměstnancům na dovolenou, relaxaci, sportovní vyžití, kulturu, vzdělávání anebo na zdraví.

Za jejich rostoucí oblíbeností mezi zaměstnanci stojí bezpochyby jejich reálná hodnota, která se díky své šekové podobě pro konečné uživatele nemění. Pro zaměstnavatele zase přinášejí nezanedbatelné úspory na straně daňových odvodů.

V čem podle vás spočívá největší přínos stravenek?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.