Podle společnosti Sodexho naopak nejnižší hodnotu jídelních šeků dostávají zaměstnanci ve veřejné správě a školství. Jen dvě procenta lidí ve veřejné správě dostávají 90korunové kupóny. Šeky s vyšší nominální hodnotou se v této sféře téměř nevyskytují.

Zatímco v bankovnictví nebo v profesích spojených s informačními technologiemi dostává polovina zaměstnanců kupóny s hodnotou vyšší než 80 korun, stravenky stejné hodnoty dostává necelá třetina zaměstnanců v pohostinství a zpracovatelském průmyslu. V zemědělství pobírá alespoň 80korunové stravenky pouze čtvrtina zaměstnanců a méně než 20 procent zaměstnanců dostává obdobné kupóny ve školství, veřejné správě nebo v kultuře.

V průměru pobírá podle šetření společnosti polovina všech zaměstnanců stravenky s hodnotou alespoň 70 korun s tím, že nejběžněji distribuovaný typ stravenky má hodnotu 80 korun. Tato stravenka ale podle šetření Sodexo většinou nestačí pokrýt hodnotu poledního menu v restauraci.

Ačkoliv se čísla nezdají pro zaměstnance příznivá, současným trendem je postupné navyšování nominálních hodnot,“ řekl Tomáš Kopřiva, marketingový ředitel společnosti Sodexo Benefity.

Stravenky jsou častou formou benefitu, kterým se zaměstnavatel podílí na stravování zaměstnanců. Alternativou je jídelna pro zaměstnance. Zaměstnavatel se částečně podílí na úhradě, hradí 55 procenta hodnoty stravenky. Nárok na stravenku má zaměstnanec za každý den, kdy odpracuje nejméně tři hodiny.

V jaké hodnotě dostáváte stravenky?

Řekněte nám o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.