MPO proto připravilo přes 40 projektů. V roce 2020 by pak země měla mít efektivní instituce, kvalitní infrastrukturu a ekonomiku poháněnou inovacemi.

Nová Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, kterou ministerstvo předkládá k veřejné konzultaci, si dává za cíl Českou republiku během necelých deseti let posunout do elitní dvacítky nejvíce konkurenceschopných zemí světa. Podle šéfa resortu Martina Kocourka je stávající strategie, na rozdíl od všech předchozích dokumentů, jasnou cestou, která k dosažení této vize vede.

Všechny projekty, které MPO navrhuje, mají vždy jasně stanoveného odpovědného garanta, konkrétní cíle, harmonogram opatření s úkoly a termíny i očekávaný efekt, tedy měřítka plnění cílů. Projekty jsou doplněné i o příklady nejlepších reforem ze světa. Podle ministra Kocourka by vláda mohla Strategii schválit během června.

Na vypracování Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti na léta 2012 až 2020 se kromě ministerských úředníků podíleli i experti z praxe a odborníci z akademické sféry. Podle ministra Martina Kocourka jde o nejpropracovanější dokument svého druhu, ke kterému své připomínky přidaly nejen průmyslové svazy, ale i obchodní komory i odbory.

-pda-