Dojít si na pokladnu pojišťovny pro stotisícové bolestné za velkou modřinu způsobenou v práci zní jako sen. Přesto takové odškodnění umožňovalo nařízení vlády o pracovních úrazech z loňského listopadu.

Po půl roce je s přehnanou náhradou za některé pracovní úrazy konec. Vláda v pondělí upravila své nařízení, jež přisuzuje bodová hodnocení pracovním úrazům a z toho plynoucí přehnané finanční odškodné.

Neúměrně vysoké částky za bolestné v případě odškodňování zhmožděnin nepřiměřeně finančně zatěžují dotčené pojišťovny i zaměstnavatele,” uvádí ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček v důvodové zprávě.

Ročně pojišťovny evidují přes čtyřicet tisíc pracovních úrazů. A podle údajů v informačním systému Státního úřadu inspekce práce nahlásili zaměstnanci za posledních devět měsíců 3198 pracovních úrazů, u kterých zaměstnavatel uvedl jako druh zranění pohmoždění. Po většině z nich následovaly komplikace s neúměrně vysokým bolestným.

Prvním důvodem novely je to, že aplikace v praxi způsobuje potíže a vede k neúměrně vysokému odškodnění bolesti u méně závažných poškození zdraví, způsobených pracovním úrazem,” uvedl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ladislav Šticha.

Zatímco dosud se přidělovaly body za každý čtvereční centimetr pohmožděniny, nově se zavádí typy zranění buď do velikosti 10 centimetrů, nebo větší.

Nejde však jen o zmiňované pohmožděniny. Závažným problémem se po listopadové změně bodového hodnocení podle ministerstva stalo odškodňování bolesti také u běžných pádů bez zlomeniny s dobou léčení několik dní až dva týdny.

Například za zhmoždění hrudní stěny o ploše 10 krát 10 centimetrů dostal poškozený 500 bodů, což obnášelo finanční částku 125 tisíc korun.

Naproti tomu tak závažné zranění, jako je ztráta ucha, je ohodnoceno sto body, čemuž odpovídá částka 25 tisíc korun. Ztráta končetiny v kyčelním kloubu pak “vyšla” na 400 bodů neboli 100 tisíc korun.

Rozdíly ve výši bolestného jsou zjevné. Navíc první zkušenosti se současným nařízením vlády ukazují problém s tendencí odškodňovat nejenom vlastní rozsah poškození svalu či měkkých tkání, ale započítat do bodového hodnocení i například hematomy a průvodní otoky,” dodal Šticha.

Tím podle něj opět neúměrně narůstá bodové hodnocení, které je nepřiměřeně vysoké ve srovnání s výší odškodnění za závažnější a bolestivější zdravotní poškození způsobená pracovním úrazem.

Druhým důvodem novely je doplnění seznamu pracovních úrazů a následného odškodnění o poruchy hlasu.

Podle ministerstva je třeba tato zranění doplnit proto, aby i pro tyto stavy bylo vymezeno odškodňování tak, jako to bylo i za předcházející právní úpravy.

Novela tak nově zavádí náhradu za způsobenou nedomykavost hlasivek a takzvanou dysfonii či fonastenii, což jsou způsobené poruchy tvorby hlasu v hlasivkách a hrtanu. Tato zranění vznikají při práci spojené s vysokou hlasovou námahou a mohou končit až ztrátou hlasu. Týká se to například zpěváků, kteří budou moci podobné poruchy hlásit jako pracovní úraz. Za něj bude náležet až 2000 bodů, což obnáší bolestné 500 tisíc korun.

Souhlasíte s novou úpravou bodového ohodnocení pracovních úrazů?

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-