STEM při prezentaci výsledků průzkumu varoval, že počet lidí, kteří negativně vnímají svou finanční situaci, v posledních letech setrvale stoupá.

Podíl těch, kteří svou rodinu ohodnotili jako chudou, od roku 1995 stoupl. Zatímco před 11 lety se za chudé považovalo asi 29 procent dotázaných, letos svou finanční situaci negativně hodnotí 44 procent.

Za chudou považují svou rodinu častěji lidé se základním vzděláním nebo vyučení, lidé starší 60 let, důchodci a nezaměstnaní. Negativně vnímají stav své peněženky také rozvedení či ovdovělí lidé nebo členové jednočlenných či dvoučlenných domácností. Agentura uvedla, že za chudou rodinu se považuje nadpoloviční většina těch, jejichž čistý osobní měsíční příjem nepřesahuje 15 tisíc korun nebo celková hodnota majetku domácnosti nedosáhne na částku jeden milion korun.

-pda-