Jedinou výraznější změnou je nárůst počtu lidí, podle kterých jsou v některých profesích cizinci jediným řešením nedostatku pracovních sil. Letos tento názor sdílí 41 procent dotázaných, zatímco loni jich bylo 37 procent. Postoj občanů k této otázce se tím dostal zhruba na úroveň roku 2012.

Počet cizinců je vysoký podle 77 procent dotázaných, což je o dva procentní body meziročně více. Zaměstnávání cizinců bere podle 73 procent lidí Čechům práci, loni to bylo o dva procentní body více.

Názory na početnost cizinců se liší v závislosti na sociálním postavení a vzdělání. Lidé s nižším vzděláním vidí v cizincích spíše nežádoucí konkurenci v souboji o pracovní místa a častěji zastávají názor, že cizinců je v tuzemsku příliš mnoho. Naopak lidé s vysokoškolským vzděláním vidí jejich roli trochu vyrovnaněji.

Ostře se vymezují proti cizincům zejména nezaměstnaní, ale i důchodci. Celkové mírně tolerantnější jsou k početnosti a zaměstnávání cizinců zaměstnanci, ještě více studenti a podnikatelé či živnostníci. Ze zaměstnanců se nejvíce cítí ohroženi vysokým počtem cizinců dělníci. Příznivější názory na zaměstnávání cizinců mají pravicově orientovaní lidé.

Podrobnosti najdete na stránkách agentury STEM.

Co si myslíte o počtu cizinců pracujících v ČR vy?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.