Server Finanční noviny.cz uvedl, že i vloni existenci diskriminace na českém trhu práce potvrdilo 85 procent dotázaných. Oproti loňsku je tu však rozdíl v tom, že přibylo o čtyři procenta odpovědí více v kategorii “určitě ano”. Nyní tak odpovědělo na otázku, zda je na českém trhu práce diskriminace, 35 procent lidí, což je nejvíce od roku 2004, kdy STEM s průzkumem začal.

Jednoznačná většina lidí řekla, že v zaměstnání se objevuje diskriminace kvůli věku. Podle 53 procent Čechů se tak děje “velmi často”, dalších 36 procent dotázaných odpovědělo “poměrně často”. Více než tři čtvrtiny dotázaných uvedly jako důvod diskriminace zdravotní stav či postižení, 73 procent mateřství nebo těhotenství, 64 procent má za důvod diskriminace v zaměstnání rasový původ.

Na opačném pólu je znevýhodňování kvůli víře či náboženství – k tomu dochází jen podle pěti procent dotázaných. Diskriminaci kvůli politickému smýšlení nebo politické činnosti vnímá 12 procent lidí, kvůli sexuální orientaci 14 procent a kvůli sociálnímu původu nebo majetku 23 procent Čechů. Třetina lidí si myslí, že na pracovišti jsou někteří lidé znevýhodněni kvůli národnosti nebo státnímu občanství.

Diskriminaci na pracovišti vnímají velmi podobně lidé různého věku, vzdělání i politické orientace. Určité rozdíly jsou mezi názory mužů a žen, které například častěji vnímají diskriminaci kvůli pohlaví, rodinnému stavu nebo těhotenství. Lidé řadící se k nižší společenské vrstvě pak častěji hovoří o existenci diskriminace podle věku, zdravotního stavu, těhotenství nebo mateřství.

-pda-