Od roku 2008 klesl v České republice počet velkých stavebních firem o čtvrtinu a 50 tisíc lidí přišlo o práci. Ředitelé stavebních firem však přesto tvrdí, že přebytek kapacit nabízených na trhu stále dosahuje až 28 procent. Konkrétně v letošním dubnu se vytížení stavařů pohybovalo na úrovni 78 procent. Mírně lepší vytížení svých kapacit potvrzují ředitelé velkých společností (84 procent) oproti středním a malým firmám (76 procent).

Částečně je tento rozdíl dán i větší ochotou velkých firem realizovat zakázky s nulovou nebo zápornou marží s cílem zajistit práci pro větší počet svých stálých zaměstnanců, což potvrzuje až polovina velkých firem oproti 34 procentům středních a malých firem.

„V sektoru bude přetrvávat vliv obrovské konkurence a nízkých cen s tlakem na pročištění trhu,“ odhaduje další vývoj finanční ředitel společnosti VCES Radim Martínek.

Podobný názor má i ředitel divize ČR a člen představenstva PSJ Ivo Štryc. „Předpokládáme, že i přes aktuální mírný růst našeho odvětví dojde ke krachům některých stavebních firem,“ neskrývá pesimismus Štryc.

Podle obchodního ředitele společnosti RD Rýmařov Jiřího Pohloudka k určité očistě již došlo. „K další bude docházet postupně, jak budou firmám docházet síly při rozběhu zakázek. Hodně bude záležet na investorech, jak budou všechny neduhy českého stavebnictví tolerovat,“ podotkl Pohloudek.

Při rozdělení firem podle stavebního zaměření byly v dubnu více vytíženy firmy pracující na inženýrských stavbách, jako jsou silnice či železnice (84 procent), oproti pozemnímu stavitelství (76 procent).

Za posledních několik let trh neustále padal, a to vedlo většinu stavebních firem k redukci počtu svých kapacit. V mnohých případech však nebyla redukce tak značná, protože toužebně očekávané oživení nutilo stavební firmy být v pohotovosti a nezbavovat se některých osvědčených pracovníků či odborností. Proto náklady na ně firmy částečně umořovaly zakázkami, které však kvůli cenovým bojům neustále padaly,“ doplnil obchodní ředitel společnosti Sitel Pavel Schlitter.

České stavebnictví přišlo během krize o 443 miliard korun, což je obrat za celý jeden rok. Statistiky za první měsíce letošního roku však ukazují, že stavebnictví chytá druhý dech. Stavební produkce i díky příznivému počasí v zimě za první tři měsíce tohoto roku vzrostla o 8,4 procenta.

Co by podle vás pomohlo zvýšit počet pracovních míst ve stavebnictví?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.