Vydávat se bude ve dvou variantách: základní a speciální, která bude zároveň sloužit jako průkaz TP, ZTP či ZTP/ P.

Karty budou distribuovány v průběhu celého druhého pololetí roku. Klienta, pro něhož bude sKarta na úřadu práce připravena, úřad práce vyrozumí písemně s dostatečným předstihem. Karty se budou vydávat ve dvou variantách, základní a speciální, která bude zároveň sloužit jako průkaz TP, ZTP či ZTP/ P.

Ve většině případů určuje způsob čerpání dávky na kartě klient. Výjimkou jsou dávky pomoci v hmotné nouzi, kde způsob výplaty dávky a jejího čerpání stanovuje Úřad práce. Podstatné ovšem je, že způsob čerpání dávky je vždy prostřednictvím sKarty.

V případě klientů, kteří se nacházejí v takovém zdravotním stavu, že se nemůžou dostavit pro kartu na příslušné kontaktní místo (jedná se například o klienty umístěné v sociálním či zdravotnickém zařízení), je možné postupovat následovně:

  • buď je nastartován proces určení opatrovníka, což je však vhodné až v případech, kdy jsou schopnosti a kompetence člověka vážně omezeny
  • mnohem vhodnější je pověřit vybranou osobu plnou mocí (úředně ověřenou), která sKartu převezme, bude moci stanovit klientem určené transakce (trvalý příkaz) a sKartu následně oprávněnému předá. Je vhodné, aby takové zmocnění bylo vystaveno například sociálnímu pracovníkovi obce nebo zařízení sociálních služeb, ale samozřejmě i jakékoliv jiné osobě. Jde o jednorázové zmocnění. Úřední ověření lze provést přímo v místě, kde klient žije či pobývá (sociální služby, domácnost, zdravotnické zařízení). Postačuje úřední ověření příslušným útvarem obecního úřadu, nebo na poště či u notáře. Poplatek obvykle činí 30,- Kč.
  • ÚP je samozřejmě připraven také k tomu, aby zabezpečil předání sKarty v místě, kde klient žije. Pro tyto případy považujeme za vhodné dohodnout takový postup například s poskytovatelem sociálních nebo zdravotních služeb (domovy pro seniory, pečovatelská služba, osobní asistence).

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydává nové sKarty nejen kvůli sjednocení výplaty dávek jednou metodou, od které se pak odvíjejí volby klienta ve způsobu čerpání dávky, ale i kvůli úsporám v nákladech na doručování.

Více informací naleznete na http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/3 nebo na www.skontakt.cz.

-pda-

Pomůže nový systém výplaty sociálních dávek zefektivnit a zlevnit provoz systému? A bude výhodný i pro lidi?

Diskutujte o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.