Podporu v nezaměstnanosti přitom loni podle zprávy, kterou uvedla domácí média, pobíralo měsíčně v průměru 132 421 lidí. Ve srovnání s rokem 2010 poklesla jak její průměrná výše, tak počet lidí, kteří na ni měli nárok. V roce 2010 totiž činila průměrná podpora 5698 korun a měsíčně ji dostávalo v průměru 163 481 uchazečů o zaměstnání. Statistiky Českého statistického úřadu (ČSÚ) potvrzují, že příjmy nezaměstnaných se snižují. Čisté měsíční příjmy na osobu v prvních třech čtvrtletích loňského roku totiž podle ČSÚ dosahovaly 6641 korun, což je oproti roku 2009 propad o 586 korun. Podle zjištění online deníku Aktuálně.cz navíc nezaměstnaným lidem klesly i čisté měsíční peněžní výdaje na jednoho člena domácností, a to o 333 korun na 6432 korun.

Aktuálně.cz uvedlo, že důvodů poklesu je zřejmě více, mimo jiné se snížil počet nezaměstnaných. Průměrná míra registrované nezaměstnanosti za celý rok 2011 dosáhla 8,6 procenta a byla o 0,4 procentního bodu nižší oproti roku 2010. Na počátku roku 2011 v oblasti podpor v nezaměstnanosti také vstoupily v platnost výrazné změny. Podpory v nezaměstnanosti od té doby oproti dřívějšímu stavu dostávají lidé až poté, co uplyne doba, která odpovídá výši odstupného ze zaměstnání.

Pokud člověk ukončí zaměstnání vlastní výpovědí nebo dohodou se zaměstnavatelem, pobírá v závislosti na věku podporu 5 až 11 měsíců ve výši 45 procent průměrného měsíčního čistého výdělku, nebo vyměřovacího základu. Jinak začíná výše podpory na 65 procentech.

Výjimkou jsou případy, kdy dá výpověď ze závažných důvodů, které vyjmenovává zákoník práce. Jde například o péči o dítě či závažné rodinné či zdravotní důvody. Aktuální výše průměrné podpory činí podle údajů z konce prosince loňského roku 5595 korun.

-pda-