Rekvalifikačního kurzu hrazeného Úřadem práce ČR (ÚP ČR) se v 1. pololetí zúčastnilo téměř 22 400 lidí. Úřad na tyto rekvalifikace poskytl více než 183 milionů korun. Během prvních šesti měsíců loňského roku se rekvalifikačních kurzů zúčastnilo téměř 25 tisíc lidí, ÚP na ně tehdy poskytl zhruba 165,7 milionu korun.

Zatímco tedy počet rekvalifikovaných byl letos meziročně o desetinu nižší, náklady na jejich „převzdělání” byly ve srovnání se stejným obdobím loni o desetinu vyšší.

Počet lidí, kteří během prvního půlroku 2015 absolvovali rekvalifikaci, je sice nižší, ale vzhledem k celkovému počtu uchazečů o zaměstnání, který už několik měsíců klesá, je poměr účastníků kurzů a nezaměstnaných v evidenci srovnatelný,” uvedla Kateřina Sadílková, která byla pověřena řízením Úřadu práce. Letos v červnu byla míra nezaměstnanosti v ČR 6,2 procenta, o 1,2 procenta méně než loni. Počet lidí bez práce klesl meziročně o 85 784.

Člověk, který má zájem o kurz hrazený úřadem práce, musí být v jeho evidenci, délka nehraje roli. Dotyčný musí mít také odpovídající předpoklady pro konkrétní kurz, například stupeň vzdělání, určité dovednosti a znalosti, jako je třeba práce s počítačem nebo řidičský průkaz. Rekvalifikace musí být potřebná a také účelná. Je také nutné, aby byl uchazeč zdravotně způsobilý, a to nejen pro absolvování kurzu, ale také pro výkon nové profese.

Velký zájem je například o kurzy zaměřené na základní počítačové dovednosti, práci v sociálních službách, svářečské kurzy a kurzy účetnictví. Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se nejčastěji rozhodují lidé mezi 35 až 39 a 50 až 54 lety, z hlediska kvalifikace jsou mezi účastníky nejvíce zastoupeni uchazeči s výučním listem, maturitou a základním vzděláním.

Přechod na jinou profesi komplikuje povinná administrativa

Úřad práce uvedl, že mu stále komplikuje situaci současný zákon o veřejných zakázkách, podle kterého musí vysoutěžit dodavatele rekvalifikací. „Často dochází ke zpoždění zahájení rekvalifikace a místo, aby kurzy už běžely a operativně odpovídaly potřebám trhu práce, musíme čekat na jejich otevření, dokud neskončí výběrové řízení. Pro nás je podstatná kvalita kurzu, nemůžeme tedy brát ohled pouze na finanční výhodnost konkrétní nabídky,” uvedl ředitel Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství ÚP ČR Jan Karmazín.

Uchazeči o zaměstnání si mohou najít vhodný kurz na zvýšení kvalifikace i sami a požádat úřad o jeho úhradu. Cena ale nesmí u jednoho klienta přesáhnout v období tří let částku 50 tisíc korun. Proplacení ale není nárokové, požadavek prozkoumá odborná komise.

U takto zvolených rekvalifikací mají lidé největší zájem o kurzy pro získání řidičských a profesních průkazů, pro svářeče, kosmetičky a práci v sociálních službách. Za šest měsíců letošního roku přispěl ÚP ČR 10 154 účastníkům více než 117 milionů korun. Ve stejném období loňského roku absolvovalo zvolené rekvalifikace 12 460 lidí. Úřad práce jim poskytl 70,5 milionu korun.

Více se o vývoji rekvalifikace dočtete zde.

 

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-