Úřady práce zatím nečelí velkému přílivu mladých žadatelů o práci. To se ale změní v září, kdy mnoho absolventů zjistí, že se stejně jako jejich předchůdci ocitli v absurdním zacyklení. Zaměstnavatelé požadují praxi, ale oni žádnou nemají, protože je nikdo nechce zaměstnat.

Tento začarovaný kruh chce rozetnout ministerstvo práce a sociálních věcí. Zahajuje projekt s názvem Odborné praxe pro mladé. Stát bude za zaměstnané absolventy platit podniku, který jim dá normální pracovní úvazek, náklady práce, tedy hrubou mzdu včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění, a to až do výše 24 tisíc korun a po dobu buď půl roku nebo jednoho roku.

K dispozici je celkem miliarda a 34 milionů korun. Přitom 85 procent této sumy je z Evropského sociálního fondu, zbytek je ze státního rozpočtu.

Odhaduje se, že tuto možnost bude moci využít nejméně tři tisíce mladých. To v případě, že budou dostávat plat celý rok. Čím víc bude takových, kteří získají dostatečnou praxi během půl roku, tím víc peněz zbude na ostatní. Nezaměstnaných do 30 let je v České republice celkem 140 tisíc.

Rozhodovat, kdo podporu na získání praxe dostane, budou úřady práce. Žadatel musí splňovat určité podmínky. Musí mu být méně než 30 let, v evidenci úřadu práce musí být minimálně čtyři měsíce a nesmí mít delší než dvouletou praxi v zaměstnání.

Roli nehraje dosažené vzdělání. Výše platu, na který stát přispěje, bude ale závislá na charakteru pozice, kterou bude absolvent v zaměstnání vykonávat. A samozřejmě musí existovat podnik, který mu místo za těchto podmínek nabídne.

K protekci by teoreticky nemělo docházet, protože mezi těmi, kdo splní podmínky, si pak budou vybírat už samy podniky. Kritici namítají, že například v nějakém podniku klidně může majitel vytvořit uměle novou pracovní pozici, do ní si na úřadu práce vybrat třeba svého synovce, který bude dostávat plat od státu, takže si vydělá a strýčka to nebude nic stát.

Ředitelství úřadů práce příbuzenské vztahy zkoumat nebudou. Jen to, zda jde o absolventa, který má jen malou šanci získat práci. Podstatné je, že i imaginární synovec získá roční praxi. A bude pak záležet jen na něm, zda nějakou práci najde.

Co si myslíte o návrhu ministerstva práce a sociálních věcí?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.