Podle deníku Aktuálně.cz, který si toho všiml, jde o další zpřísnění v boji proti práci načerno, k němuž dal legislativní rámec § 136 zákona o zaměstnanosti.

Podle ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka (TOP 09) je nepřípustná praxe, kdy se doklady mohou kontrole předávat zpětně, někdy i s prodlevou dnů či týdnů. Takový postup podle ministra dával prostor pro případné machinace a vytváření neexistujících smluv či dohod.

Platné předpisy říkají, že zaměstnavatel je povinen mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících legálnost práce, zejména pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných nebo doklady prokazující oprávněnost pobytu cizince. Přestože stačí kopie těchto dokladů, musí je zaměstnavatel předložit v listinné podobě. Výjimkou jsou firmy, které mají více pracovišť s malým počtem zaměstnanců nebo u nichž to vyžaduje “zvláštní povaha jejich činnosti”. U nich stačí, když je kontrolorovi mohou vytisknout ze záznamu v elektronické podobě.

Z pokynu Státního úřadu inspekce práce a vyjádření ministerských úředníků podle Aktuálně.cz vyplývá, že dodatečné předložení dokladů nebude mít žádný vliv na hodnocení nelegální práce. A úřady budou prý postupovat nemilosrdně. Pokuty za nelegální práci od letošního roku výrazně stouply. Firmám hrozí sankce v rozmezí od 250 tisíc do 10 milionů korun, pracovníkům do 100 tisíc korun.

Státní úřad inspekce práce letos chce provést kolem 200 tisíc kontrol. Vedle nelegální práce se zaměřuje také na dodržování pracovněprávních předpisů, především v oblasti bezpečnosti práce a odměňování.

-red-