Finanční úřady už několik let požadují, aby byla zrušena jedna z významných úlev pro zaměstnance i podnikatele s nižšími příjmy. A nyní i ministerstvo financí potvrzuje, že pracuje na zrušení daňového bonusu na dítě.

V rámci hledání variant řešení je diskutována varianta zrušení daňového bonusu,” řekla HN náměstkyně ministerstva financí zodpovědná za daně Alena Schillerová. Podle ní by se daňový bonus mohl změnit v sociální dávku, aby nadále poskytoval úlevu jen pracujícím s nižšími příjmy a zabránilo se jeho zneužívání.

Daňový bonus vzniká tak, že po uplatnění slevy na dítě ve výši 13 až 17 tisíc korun (podle počtu dětí) se daň kvůli nízkým příjmům dostane do záporné hodnoty. Stát pak tuto “zápornou daň” vyplatí − ročně to může být až 60 tisíc korun.

Ministerstvo financí připravuje plán zrušení daňového bonusu, protože vyplacená suma dlouhodobě roste, a zatímco před deseti lety činila 1,5 miliardy korun, nyní už přesahuje devět miliard. A úředníci jsou přesvědčeni, že tato suma roste i proto, že se s úlevou podvádí.

Daňovým podvodům s dětmi nahrává dlouhodobá neschopnost státu propojit data, která o lidech má, do navzájem spolupracujících databází. Finanční úřady tak dosud například neuměly automaticky zachytit, že si slevu na stejné dítě uplatňují oba rodiče. Systém, se kterým berní úředníci pracují, donedávna například neuměl kontrolovat děti podle rodných čísel.

Pro zdaňovací období za rok 2015 už máme vytvořen systém evidence vyživovaných dětí,” uvádí šéfka odboru přímých daní finanční správy Jitka Fučíková. Kontrolovat by se měly i předchozí roky. “V případě subjektů, u kterých zjistíme nesrovnalosti v uplatňování nároku na daňové zvýhodnění, zahájíme daňové řízení i za předchozí roky,” dodává Fučíková.

Podle zákona je možné jít s kontrolou nazpět až o tři roky, tedy do zdaňovacího období za rok 2013. Pokud úředníci najdou krácení daně, musí poplatník vrátit podvodně získané peníze úročené roční sazbou 14 procent, a navíc dostane penále ve výši 20 procent z částky.

Postupů, jak se podvodně dostat k penězům od státu, je několik. Kromě toho, že slevu na dítě si uplatní oba rodiče, je dalším často používaným trikem vytvoření si vedlejších fiktivních příjmů z pronájmu bytu nebo auta tak, aby dosáhly zhruba 60 tisíc korun ročně. Takový člověk pak má nárok na daňový bonus, a tedy i vyplacení peněz.

Daňový bonus v Česku existuje deset let. “Finanční správa vnímá od prvopočátku zavedení daňového bonusu jako problematické, charakterem se spíše jedná o sociální dávku,” uvádí Fučíková.

Proto má do budoucna zůstat pouze daňová sleva na dítě, která vyplacení peněz státem neumožňuje. O tom, jak situaci vyřešit, jedná ministerstvo financí s ministerstvem práce a sociálních věcí. “Ideální opatření by vedlo k zachování sociálního zabezpečení těch osob, na které byl původní institut daňového bonusu cílen, tedy k podpoře nízkopříjmových rodin s dětmi,” uvádí náměstkyně Schillerová.

O konečné podobě se bude ještě diskutovat. Podle Schillerové nelze nyní říct, kdy by mohl být daňový bonus zrušen. Nyní je dokonce ve sněmovně naopak koaliční návrh zákona, který bonus zvyšuje u druhého dítěte zhruba ze 16 tisíc na 17 tisíc a u třetího ze 17 na 20 tisíc korun.

K omezení bonusu došlo už před třemi lety, protože část vyplacených peněz končila u cizinců pracujících v Česku. A úředníci nebyli v praxi schopni ověřit, zda nejde o podvod. Bonus i slevu na dítě také nemohou uplatnit ti podnikatelé, kteří používají výdajové paušály.

Domníváte se, že zrušení daňového bonusu na dítě zamezí podvodům?

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-