Zároveň ale nabízí firmám způsob, jak proškolit nové zaměstnance tak, aby jejich dovednosti odpovídaly požadavkům zaměstnavatele.

MPSV uvedlo, že stáže budou určeny pro absolventy bez praxe, dlouhodobě nezaměstnané, osoby vracející se na pracovní trh (např. maminky po rodičovské dovolené), ale například také pro zaměstnané, kteří si chtějí prohloubit kvalifikaci. Projekt je realizován Fondem dalšího vzdělávání, a to v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Do projektu se zaměstnavatelé mohou zapojit prostřednictvím webové stránky www.stazevefirmach.cz, na které se zájemci o poskytování stáží mohou přihlašovat do informačního systému, v němž naleznou zveřejněné šablony stáží. Systém funguje tak, že potenciální poskytovatelé stáží vytvoří konkrétní nabídku – v podstatě inzerát, podle dispozic a požadavků dané šablony, a zájemci o stáž, které nabídka osloví, se mohou po registraci do systému na vybrané stáže přihlašovat. Systém tak umožní rychlou orientaci v nabídce a poptávce. Pro případné zájemce je zprovozněna bezplatná telefonní infolinka 800 779 977, a to každý pracovní den od 9 do 16 hodin.

MPSV dále uvedlo, že celkový rozpočet projektu je 800 milionů korun, doba trvání projektu je od června 2012 do října 2014. Délka stáží by se měla pohybovat od jednoho měsíce až po šest měsíců v závislosti na typu stáže.

-pda-

Je cesta ke zlepšení nezaměstnanosti absolventů škol pomocí delších stáží ve firmách? Co si o tom myslíte?

Řekněte svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.