Uvedlo to ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) na svých internetových stránkách.

Zpráva říká, že absenci pracovních zkušeností u českých středoškoláků a studentů VOŠ a VŠ pomůže řešit nový projekt Fondu dalšího vzdělávání. Jde o druhý projekt fondu, který se zaměřuje právě na absolventy. Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání přinesou 840 zájemcům možnost získat pracovní praxi během studia. Získají tím podstatný náskok před svými spolužáky, neboť, jak uvedlo MPSV, tři čtvrtiny zaměstnavatelů totiž při náboru absolventů škol jednoznačně preferují uchazeče s prokazatelnou praxí.

Díky podpoře z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vznikl projekt Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání, který u žáků posledního ročníku středních škol a studentů posledních dvou semestrů VOŠ či VŠ podporuje získávání pracovní praxe. Fond dalšího vzdělávání počítá se zapojením 840 mladých lidí.

Projekt je součástí reakce na celoevropský problém nezaměstnanosti mezi mladými lidmi, který se bohužel týká i České republiky. Absolventi se přitom často točí v bludném kruhu. Jako uchazeči o zaměstnání jsou odmítáni, protože nemají pracovní praxi, kterou jim ale nikdo nechce poskytnout.

Projekt Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání se nezaměřuje pouze na získání prvotní praxe, ale stážisty chce také připravit na to, jak se správným způsobem ucházet o první pracovní místo. K tomu poslouží e-learningový kurz zaměřený na rozvoj tzv. měkkých dovedností, které jsou v pracovním životě velmi důležité.

Zájemci se do projektu mohou registrovat od února 2013. Registrace bude možná přes internetové stránky www.stazepromlade.cz, které budou spuštěny v prosinci tohoto roku. Uchazeči o stáž si budou moci vybrat a přihlásit se na takovou stáž, která bude odpovídat oboru jejich studia. První párování žáků a studentů s konkrétními firmami je plánováno na březen 2013. Stáže jsou placené. Student vykonává práci na základě dohody o provedení práce se sazbou 60 Kč za odpracovanou hodinu. Veškeré náklady spjaté se stáží jsou hrazeny ex post, což zahrnuje jak mzdu stážisty, tak i náhradu mzdy mentora. Jednotlivé stáže trvají od jednoho do tří měsíců.

Finální náklady na celý projekt se pohybují kolem 71 milionů korun.

Projekt skončí v srpnu 2015.

-pda-

Měl by se stát více angažovat v projektech na podporu zaměstnání mladých lidí, absolventů škol?

Diskutujte o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.