I podle názoru ministra práce a sociálních věcí Františka Koníčka postavení osob nad padesát let na trhu práce zdaleka není úměrné tomu, co mohou nabídnout.

Jednou z možností, jak lidi kolem padesátky vrátit do hry, je projekt s příznačným názvem Využijme zkušeností, který probíhá v Plzeňském kraji. Jeho specifickým rysem je, že se zaměřuje na zaměstnance již od 45. roku věku. Podle organizátorů tak lze předcházet nezaměstnanosti ve vyšším věku.

Už klienti, kterým ještě není ani 50 let, přicházejí o zaměstnání především pro takzvanou nadbytečnost. Jako důvod, proč nemohou práci najít, uvádějí věk,“ říká Vladimír Nový z Krajské pobočky Úřadu práce v Plzni.

Věkový průměr klientů zapojených v projektu je 53 let, velká část z nich ztratila práci zrušením pracovního místa ze strany zaměstnavatele, jen malé procento odešlo ze zaměstnání na základě vlastního rozhodnutí, třeba v souvislosti se zhoršeným zdravotním stavem.

Projekt na západě Čech s rozpočtem více než 23,5 milionu korun běží od září 2011 a skončí v září příštího roku. Zatím do něj vstoupilo 328 klientů, z nichž 75 již je zpět v zaměstnání. Více než tři stovky dalších zahájilo kurzy IT a 194 klientů prošlo kurzy jiných profesních rekvalifikací.

Účastníci mají nejčastěji středoškolské vzdělání a zájem o rekvalifikaci na pozice administrativních pracovníků, zaměstnanců sociálních služeb, skladníků, řidičů vysokozdvižných vozíků nebo floristek.

Projekt Využijme zkušeností probíhá mimo hlavní sídla úřadů. Proč? „Zkušenosti ukazují, že klienti mimo oficiální prostředí úřadu práce lépe navazují kontakty s realizačním týmem projektu, jsou vstřícnější a ochotnější zapojit se do aktivit,“ vysvětluje přednosti takového přístupu Nový.

Myslíte si, že by se měl projekt Využijme zkušeností rozšířit i do dalších krajů?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.