V Humpolci se podnikatelské prostředí stále rozvíjí

Humpolec má v rámci Kraje Vysočina nejvyšší podíl firem a také vysoký nárůst počtu ekonomických subjektů. Město podnikatelsky těží z dobré dopravní dostupnosti i velmi nízkých cen stavebních pozemků. Má vysoce nadprůměrný počet studentů a učňů v odborném vzdělávání, nejvyšší nárůst počtu obyvatel a s tím spojenou nadprůměrnou bytovou výstavbu. Také radnice se v tomto ohledu činí, podíl výdajů na rozvoj bydlení a bytové hospodářství je v regionu nejvyšší, vysoce nadprůměrně podporuje veřejnou dopravu, ale také kulturu. Kvalitní výsledky vykazuje Humpolec rovněž v podílu kapitálových výdajů na celkových výdajích radnice a v podílu investičních dotací. Při pohledu na spokojenost podnikatelů s fungováním radnic, té humpolecké nevyjímaje, vyplývá, že podnikatelé jsou v Kraji Vysočina z celé České republiky jedni z nejspokojenějších. V šesti z osmi kategorií dosáhl region nadprůměrného hodnocení, nejvýrazněji v kvalitě e-mailové komunikace, přehlednosti a obsahu webových stránek a vstřícnosti a ochotě při řešení problémů.

„Je to samozřejmě příjemné překvapení, protože městům na Vysočině se obecně daří. Například Pelhřimov, naše sousedské město, se také umisťuje ve výzkumu na předních příčkách. Ale já bych řekl, že to není o tom, jestli je někdo první, druhý nebo třetí. Důležitější je, že počínání těch měst někam směřuje, především k investiční činnosti a komfortu pro jejich obyvatele. A ono to spolu také úzce souvisí, protože, kde se dobře podniká, tam se i dobře žije. V Humpolci začneme brzy zpracovávat nový územní plán, takže podnikatelé by měli nastražit uši. Snažíme se i o vlastní investiční činnost, podporu výstavby bytového domu či komplexu, chceme v tomto ohledu přijít s vlastním vzorovým řešením,“ říká starosta Humpolce Karel Kratochvíl.

Přístup veřejné správy je ve Žďáru nad Sázavou na jedničku, Pelhřimov dobře hospodaří

Žďár nad Sázavou má nadprůměrný podíl malých a středních firem, drží nízkou dlouhodobou nezaměstnanost, a také v rámci kraje relativně mladé obyvatelstvo může přispět k rozvoji podnikatelského prostředí do budoucna. Především ale město zazářilo v části výzkumu, která se věnuje přístupu veřejné správy, kde dosáhlo v kraji vůbec nejlepšího výsledku. Výrazně se na tom podílely nadprůměrné výsledky v testu elektronické komunikace, v podpoře webových stránek nebo třeba široký rozsah úředních hodin radnice. Zástupci města se také pravidelně setkávají se řediteli místních firem na Fórech podnikatelů, podílí se na společné prezentaci města, škol a firem na Dni žďárských firem. Bronzový Pelhřimov má v kraji vůbec nejnižší nezaměstnanost, nejvyšší podíl ekonomických subjektů a nejnižší ceny stavebních pozemků. Velmi nízké náklady na dluhovou službu a vysoká likvidita svědčí o dobrém hospodaření radnice. Ta navíc dosáhla na Vysočině nejlepšího výsledku v testu elektronické komunikace, která prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů zjišťuje kvalitu a rychlost odpovědí. Podnikatelům město nabízí zainvestované pozemky, buduje potřebnou infrastrukturu.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již dvanáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice.

Zdroj: https://www.kr-vysocina.cz/